Τοπικά

Συνεδριάζουν Οικονομική και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Βόλου

Μεθαύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου (1.30μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με βασικότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη, τη λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκιν και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου». Στην ίδια συνεδρίαση θα τεθούν προς έγκριση και τα παρακάτω θέματα: Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού του Δήμου Βόλου», Υποβολή 2ου Πρακτικού – Έλεγχος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019-2020 προϋπολογισμού 105.927,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.097.089,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, λήψη απόφασης σχετικά με την εισήγηση για «Αποδοχή του ορισμού από τον Συμβ/κο Σύλλογο Εφετείου Λάρισας συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξης δωρεάς ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 184 του Ν. 3463/2006».

Η ΕΠΖ
Στο μεταξύ, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου (1 μ.μ.) θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ άλλων θα τεθούν προς έγκριση πέντε περιπτώσεις διακοπής χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεσης συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ θα ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους -Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το