Τοπικά

Πρόστιμο 1.000 € σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο

 

Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ στον Βόλο επέβαλε στις 27 Μαρτίου το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας – Σποράδων, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη ενδεικτικής πινακίδας, ετικέτας ή άλλων αντίστοιχων μέσων πληροφόρησης, με την τιμή λιανικής πώλησης για ένα προς διάθεση προϊόν.
Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Επιβλήθηκε στις 27-3-2024 διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2Ε του Κεφαλαίου 1Α της αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 της αριθ. 35952/2023 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2542) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2983)», επειδή μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα «Μάρκετ Τροφίμων», διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη ενδεικτικής πινακίδας, ετικέτας ή άλλων αντίστοιχων μέσων πληροφόρησης, με την τιμή λιανικής πώλησης για ένα προς διάθεση προϊόν (μη παροχή πληροφορίας από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή πώλησης), κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2Α του Κεφαλαίου 1Α της αριθ. 91354/2017 Υ.Α., όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την αριθ. 35952/2023 Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 «Τήρηση πινακίδων» του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η εν λόγω περίληψη συντάχθηκε και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013».

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το