Τοπικά

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου 

Συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (1 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και τα παρακάτω:

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και μεταφορές της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2017, λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες για το έτος 2017, λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή, λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων από την πάγια προκαταβολή, λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2017, λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών και διαγωνισμών προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2017, λήψη απόφασης εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Ε΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. στη δικάσιμο της 8-2-2017 (έφεση Κ. Κυρίτση), λήψη απόφασης παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Ε’ Τμήμα του Σ.τ.Ε. στη δικάσιμο της 1-2-2017.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το