Τοπικά

Συνεχίζει την αποχή από την αξιολόγηση ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνεχίζει την αποχή από την αξιολόγηση ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση:

Ο ισχύων ακόμη Νόμος 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016) που αφορά στο σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, είχε ως σκοπό την βελτίωση της
λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την εισαγωγή της έννοιας της αυτοαξιολόγησης. Αυτό υποτίθεται ότι θα επιτυγχάνοταν με τον καθορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού και την αξιολόγησή του, μέσω στόχων, στην κατεύθυνση τόσο της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης όσο και της επιβράβευσης της απόδοσής του.
Δυστυχώς, παρόλο που ο στόχος του Νόμου ήταν ορθός και επιθυμητός από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να το επιτύχει ήταν εντελώς λανθασμένος και κατέληξε σε μια τραγική φαρσοκωμωδία!!!
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα προσπάθησε συλλογικά να αποφύγει αυτή τη φαρσοκωμωδία, προτρέποντας τους υπαλλήλους σε αποχή από την αξιολόγηση.

Επιστέγασμα αυτών είναι η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) η οποία με τρόπο αυθαίρετο, παράλογο και αυταρχικό καταδικάζει τους υπαλλήλους για λάθη που κάνουν οι Προϊστάμενοί τους, καθώς σε περίπτωση που η ΕΕΑ κρίνει ότι η αιτιολογία του Προϊσταμένου τους δεν είναι επαρκής μειώνουν τον βαθμό των άριστων υπαλλήλων σε 89.
Ο παραλογισμός του Νόμου στην περίπτωση της καταγγέλλουσας συναδέλφου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

1) ενώ ο Νόμος δεν βοηθά τους αξιολογητές προϊσταμένους να αξιολογούν ανά κριτήριο η ΕΕΑ αναζητά αιτιολόγηση ανά κριτήριο.

2) ενώ δεν έχουν τοποθετηθεί με κρίσεις οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
3) ενώ έπρεπε στην ΕΕΑ να μετέχουν τρείς (3) Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης συμμετέχει ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ένας (1) Προϊστάμενος Διεύθυνσης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας που αναπληρώνει τον ελλείποντα Γενικό Διευθυντή και ένας (1) Διευθυντής Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
που αναπληρώνεται από Γενικό Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
4) ενώ η βαθμολογία της ΕΕΑ έχει οριστικοποιηθεί, ο αξιολογούμενος δεν έχει δικαίωμα ένστασης και απλώς δύναται να προσφύγει στα Διοικητικά δικαστήρια.
5) ενώ δεν προβλέπεται να αναζητηθούν από τους Προϊσταμένους πληρέστερες αιτιολογήσεις των βαθμολογιών, η ΕΕΑ μειώνει τους άριστους βαθμούς (90-100) των υπαλλήλων στο 89.
6) ενώ για την τελική βαθμολογία της ΕΕΑ λαμβάνει γνώση ο υπάλληλος, δεν ενημερώνονται οι Α’ και Β’ αξιολογητές.
Είμαστε κατά της διαδικασίας με την οποία γίνεται μέχρι σήμερα η αξιολόγηση. Η κατάργηση του Νόμου 4369/16 από 01-01-2023, όσον αφορά την αξιολόγηση, επιβεβαιώνει τις δυσχέρειες και τις παθογένειες του. Ωστόσο, η αξιολογική περίοδος 2022 η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει θα γίνει με τον ήδη ισχύοντα άδικο, κατά γενική ομολογία, Νόμο και η ΕΕΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί αυθαίρετα και παράλογα.
Επιφυλασσόμαστε για τον νέο Νόμο 4940/2022 σχετικά με το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των αποδοτικών υπαλλήλων. Η εφαρμογή του φαντάζει ουτοπική καθώς αποτελεί μία “καινοτομία” η οποία συνδέεται με την επίτευξη κέρδους και στην υλοποίησή της θα μετέχουν Προϊστάμενοι οι οποίοι δεν είναι
αξιοκρατικά τοποθετημένοι και οι οποίοι θα προεπιλέγουν τους υπαλλήλους που θα είναι υποψήφιοι για την απολαβή των οικονομικών κινήτρων.
Αιτούμαστε την μη εφαρμογή του Ν.4369/16 για την αξιολογική περίοδο 2022 και την ψήφιση νέου Νόμου ο οποίος θα είναι πραγματικά δίκαιος και θα προάγει την Δημόσια Διοίκηση με κεντρικό άξονα λειτουργίας του την παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Συνεχίζουμε την αποχή από την αξιολόγηση σύμφωνα με Νόμους οι οποίοι αμέσως μετά την ψήφιση και εφαρμογή τους, καταρρέουν στην πράξη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το