Τοπικά

Συνάντηση δικτύωσης JOB CENTER με Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας

Την Τρίτη 21/2/2023 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου συνάντηση δικτύωσης μεταξύ Στελεχών του Job Center και μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των στελεχών του Job Center με απώτερο σκοπό την αμφίδρομη πληροφόρηση παροχής υπηρεσιών αλλά και τη διερεύνηση συνεργασίας.

Το Job Center εκπροσώπησαν η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια κα Μαρκέλλα Βαλσάμη, η Κοινωνική Λειτουργός κα Αλεξίου Βασιλική και η Οικονομολόγος κα Ιωάννα Μπεφάνη, ενώ την Ένωση Ξενοδόχων η κα Αγριγιάννη Δήμητρα (“Saily Beach Hotel”) και ο κος Μποτσιβάλης Γεώργιος (“Valis Resort and Spa”).

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η διασύνδεση των εξυπηρετούμενων της Δομής με τον Ξενοδοχειακό Κλάδο του Νομού Μαγνησίας. Παράλληλα, περιγράφηκε διεξοδικά το ολιστικό μοντέλο του άξονα δράσεων που εφαρμόζει το Job Center και τη διττή στόχευση μέσω δωρεάν υπηρεσιών προς ωφελούμενους και εργοδότες.

Το κάθε στέλεχος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τον ξεχωριστό ρόλο του, τις μέχρι τώρα στατιστικές επιτυχίες της Δομής, το προφίλ των εξυπηρετούμενων και τη σημασία της αντιστοίχισης των προσόντων τους με θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ειδική μέριμνα μέσω επανελέγχου για την παραμονή των ωφελούμενων στις τεκμηριωμένες θέσεις εργασίας.

Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σημαντικές ιδέες και έθεσαν εισηγήσεις καταλήγοντας στην αναγκαιότητα για σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, αποσκοπώντας στην αύξηση της ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης.

Κλείνοντας, διανεμήθηκε πληροφοριακό του Job Center διαμορφωμένο για εργοδοτικούς φορείς.

“Η πράξη ‘Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για την λειτουργία Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης – ΣΒΑΑ Βόλου’ με κωδικό ΟΠΣ: 5091685 εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)’ (αρ.έγκρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας: 3018/09-10-2017) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-20 , Άξ.Πρ.2α ‘Ανάπτυξη & Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση’’

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το