Τοπικά

Στη ΔΕΥΑ Σκιάθου το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων

Ο εργολάβος που έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων στη Σκιάθο εγκαταλείπει το έργο και την ευθύνη θα αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Σκιάθου θα αναλάβει και τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής , με διεύρυνση του καταστατικού της. Με απόφαση που λήφθηκε θα αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., την ευθύνη για τη λειτουργία του οποίου έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σκιάθου. Για να είναι δυνατή όμως η ανάθεση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης αυτών των εργασιών, θα πρέπει να προηγηθεί η διεύρυνση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. Το αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να διευρυνθεί και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση και αποχέτευση και τα έργα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης (για την περιοχή της αρμοδιότητάς της, με απόφαση του Δήμου.

Η διεύρυνση της δραστηριότητας κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία λόγω του άμεσου κινδύνου εγκατάλειψης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ από τον εργολάβο, με πολύ σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή, και εκ του σκοπού θα μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Σκιάθος: Πρόστιμο 300 ευρώ για παραβίαση του κανονισµού αποχέτευσης
Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα επιβάλλεται από τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για παραβίαση του κανονισμού αποχέτευσης, μετά την έγκριση της απόφασής της και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ.: Ο καθορισµός προστίµου για παραβίαση του κανονισµού αποχέτευσης σε σχέση µε τα όρια απόρριψης και ουσίες που απαγορεύονται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα µε τον κανονισµό αποχέτευσης, κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία λόγω του ότι έχει επανειληµµένως παρατηρηθεί το φαινόµενο της απόρριψης στο δίκτυο αποχέτευσης ουσιών που απαγορεύονται να απορρίπτονται, σύµφωνα µε τον κανονισµό αποχέτευσης.

Τέτοιες ουσίες είναι ως επί τω πλείστων λίπη και ευµεγέθη αντικείµενα τα οποία προκαλούν σοβαρότατα προβλήµατα στο δίκτυο αποχέτευσης και στα αντλιοστάσια, µε εν δυνάµει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το