Τοπικά

Ψηφιακά παιχνίδια για προβληματοκεντρική μάθηση – Παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών από το Π.Θ. 

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών. Η παρουσίαση απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος
Συστημάτων Ενέργειας υπό την αιγίδα της Προέδρου του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Ελπινίκης Παπαγεωργίου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και θα διαρκέσει από τις 11.30 μέχρι τις 13.00.

Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος HERA: Re-engineering Higher Education through Active Learning for Growth (http://heraproject.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής ΙΚΥ (http://iky.gr). Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου HERA είναι ο Ομ. Καθ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ιδίου τμήματος κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνητικοί και
εκπαιδευτικοί οργανισμού από την Ισπανία, την Πορτογαλλία, την Εσθονία, και τη Δανία.

Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι να συμβάλλει μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης καθώς και ήπιων δεξιοτήτων, όπως αναλυτικής και κριτικής σκέψης, επιχειρηματικής σκέψης, ικανότητας συνεργασίας, ικανότητας ανεξάρτησης έρευνας, και δια βίου μάθησης, που οι νέοι μηχανικοί χρειάζονται στη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας σε τομείς καινοτομίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ, http://e-ce.uth.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών
Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), σχεδιάζει μαθησιακές παρεμβάσεις που εκθέτουν τους φοιτητές σε σύνθετα προβλήματα η λύση των οποίων απαιτεί το συνδυασμό διεπιστημονικών γνώσεων από πολυτεχνικές και
οικονομικές επιστήμες. Η μάθηση υποστηρίζεται από ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλεί τους φοιτητές να εισάγουν λύσεις σε σύνθετα σενάρια εμπνευσμένα από τις διαδικασίες σχεδιασμού υπηρεσιών για τις ανάγκες μιας πόλης. Παραδείγματα σεναρίων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό υποδομών για e-Commerce, την προστασία από πλημμύρες, το σχεδιασμό έξυπνων χώρων στάθμευσης, τη διαχείριση αποβλήτων, και άλλα. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες που καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή τους σε ομάδα με κοινό στόχο. Οι φοιτητές υιοθετούν ρόλους και συνεργάζονται μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια ατομικών και ομαδικών περιορισμών και προτεραιοτήτων για να συμβάλλουν στην επίτευξη της ευρύτερης αποστολής.

Το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσίαση για τα οφέλη της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης στο κτίσιμο δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα. Θα παρακολουθήσει επίδειξη του
μαθησιακού παιχνιδιού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERA και να πειραματιστεί με τη χρήση του. Τέλος, το ακροατήριο θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον καινοτόμο συνδυασμό αναδυόμενων
μεθοδολογιών μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το