Τοπικά

Προϋπολογισμός με 180.000 ευρώ αποθεματικό στον Δήμο Σκιάθου

Στις 180.000 ευρώ ανέρχεται το αποθεματικό στον Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020 που ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Συνολικά ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων στον Δήμο για το 2020 είναι 23.203.445 ευρώ και αναλύεται σε: 4,4 εκ. ως τακτικά έσοδα, 888.248 ευρώ από έκτακτα έσοδα (πλην των επιχορηγήσεων για επενδύσεις), 448.500 ευρώ από τα έσοδα παρελθόντων ετών, 5 εκ. ευρώ από εισπραχθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη, 1, 5 εκ. από εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων, 10 εκ. από το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, 694.000 ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.
Στα έξοδα υπολογίζονται μεταξύ άλλων 2,9 εκ. ευρώ για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 1,7 εκ. για φόρους και τέλη, 15.000 ευρώ για τοκοχρεολύσια δανείων, 1,6 εκ. ευρώ για έργα, 842.000 ευρώ για μελέτες, 2,8 εκ. ευρώ για αγορές και 180.000 το αποθεματικό του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το