Τοπικά

Πρόταση του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο Πράσινο Ταμείο για έργα ανάπτυξης

Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου, καθώς και για τη διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά και υπόγειων κατέθεσε η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου.
Όσον αφορά στην αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου, οι παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στις κεντρικές πλατείες των οικισμών Τρικερίου, Αφετών, Νεοχωρίου και Συκής και αφορούν στην αντικατάσταση του παλαιού αστικού εξοπλισμού, δηλαδή παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και φωτιστικά με καινούργιο, καθώς και την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Η πρόταση είναι πλήρως ώριμη, καθώς διαθέτει τα εξής δικαιολογητικά: Οριστική μελέτη Εγκρίσεις από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας Επιτρεπόμενες χρήσης γης από την ΥΔΟΜ Βόλου για τις περιοχές παρέμβασης Προϋπολογισμός Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας Δήμου περί μη χρηματοδότησης του μέρους του έργου που αντιστοιχεί στο αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από άλλες πηγές Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την υποβολή της πρότασης Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώς των χώρων

Οι επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2020 μελέτη με τίτλο Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι οι εξής:
Στην πλατεία του Τρικερίου πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των παλαιών καθιστικών και τοποθέτηση καινούργιων φωτιστικών και κάδων απορριμμάτων στα σημεία που εκλείπουν, καθώς και να γίνει επίστρωση με ξύλινη επιφάνεια καθιστικών στα υφιστάμενα καθιστικά- βάσης από λιθοδομή.
Στην πλατεία των Αφετών πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των παλιών καθιστικών και τοποθέτηση καινούργιων κάδων απορριμμάτων στα σημεία που εκλείπουν.
Στην πλατεία του Νεοχωρίου πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των παλιών καθιστικών και τοποθέτηση καινούργιων κάδων στα σημεία που εκλείπουν.
Στην πλατεία της Συκής πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των παλαιών καθιστικών και φωτιστικών και τοποθέτηση καινούργιων κάδων απορριμμάτων στα σημεία που εκλείπουν, καθώς και να γίνει επίστρωση με ξύλινη επιφάνεια καθιστικών στα υφιστάμενα καθιστικά- βάσης από λιθοδομή.

Τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού στις πλατείες των οικισμών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους κατοίκους τους όσο και στους επισκέπτες και είναι τα εξής:
αύξηση της βιωσιμότητας, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων με γνώμονα το περιβάλλον, την ισότητα των κινητικών αναγκών των κατοίκων και την καλύτερη προσβασιμότητα θα δοθούν νέα κίνητρα στους κατοίκους για χρήση των πλατειών ως χώρων συναθροίσεων, αλλά και για την αξιοποίηση τους μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, πόλος έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες και αναζωογόνηση της περιοχής. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων υπαίθριων χώρου στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά υλικά.

Οι παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στις κεντρικούς χώρους στάθμευσης των οικισμών των Μηλεών, του Νεοχωρίου και της Συκής και αφορούν στην διαμόρφωση χώρων στάθμευσης με την χρήση βιοκλιματικών υλικών, όπως η πέτρα.
Οι επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
Στον χώρο στάθμευσης στον οικισμό των Μηλεών, πρόκειται να γίνει διαμόρφωση του εδάφους με κυβόλιθους από πέτρα Πηλίου, γκρι χρώματος στη συνολική έκτασή του εκτός από τη διαγράμμιση, όπου θα χρησιμοποιηθεί κυβόλιθος λευκού χρώματος. Επίσης θα γίνει περιμετρικά του οικοπέδου περίφραξη από λιθοδομή και ξυλεία. Τέλος, έχουν προβλεφθεί για την διαμόρφωση του χώρου κάποιες φυτεύσεις και εγκατάσταση φωτιστικών. Στον χώρο στάθμευσης στον οικισμό του Νεοχωρίου, πρόκειται να γίνει διαμόρφωση του εδάφους με κυβόλιθους από πέτρα Πηλίου, γκρι χρώματος στη συνολική έκταση του εκτός από τη διαγράμμιση, όπου θα χρησιμοποιηθεί κυβόλιθος λευκού χρώματος. Στον χώρο στάθμευσης στον οικισμό της Συκής, πρόκειται να γίνει διαμόρφωση του εδάφους με κυβόλιθους από πέτρα Πηλίου, γκρι χρώματος στη συνολική έκταση του εκτός από τη διαγράμμιση, όπου θα χρησιμοποιηθεί κυβόλιθος λευκού χρώματος.

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι πλήρως ώριμη, καθώς διαθέτει τα εξής δικαιολογητικά:
Οριστική μελέτη Εγκρίσεις από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας Επιτρεπόμενες χρήσης γης από την ΥΔΟΜ Βόλου για τις περιοχές παρέμβασης Προϋπολογισμός Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας Δήμου περί μη χρηματοδότησης του μέρους του έργου που αντιστοιχεί στο αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από άλλες πηγές Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την υποβολή της πρότασης Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώς των χώρων Άδεια μικρής κλίμακας για την κατασκευή της περίφραξης από λιθοδομή στον χώρο στάθμευσης των Μηλεών Απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί σε ένα συνολικό αποτέλεσμα υψηλού ποιοτικού επιπέδου, για έναν χώρο στάθμευσης με σύγχρονο λειτουργικό, οικολογικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, στον οποίο όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής (συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ), θα μπορούν να έχουν πλήρη και ασφαλή προσβασιμότητα και βέλτιστες συνθήκες χρήσης. Τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης στους οικισμούς του Δήμου Νοτίου Πηλίου, θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους κατοίκους τους όσο και στους επισκέπτες και είναι τα εξής: Βελτίωση της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης των οικισμών λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των χώρων με γνώμονα το περιβάλλον, την ισότητα των κινητικών αναγκών των κατοίκων και την καλύτερη προσβασιμότητα Απορρόφηση της θερμότητας με την χρήση βιοκλιματικών υλικών (πέτρα) και φυτεύσεων. Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε βήμα-βήμα τις δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Οι παρεμβάσεις και τα έργα στον Δήμο μας θα έχουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στον τόπο και θα προκαλέσουν μόχλευση στην εργασία και την τοπική οικονομία.»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το