Τοπικά

Πρόταση για προμήθεια ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας καταθέτει η ΔΕΥΑ Αλμυρού

Πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών θα υποβάλει η ΔΕΥΑ Αλμυρού, προκειμένου να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων. Σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, κάνοντας αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Να αναφερθεί ότι το υπουργείο Εσωτερικών με την Πρόσκληση που αφορά «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων» κάλεσε τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους Ύδρευσης να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:
-Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια κ.ά.).
-Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Φ/Β στις στέγες κτιρίων, στους χώρους στάθμευσης, στην οροφή κλειστών δεξαμενών, γεωθερμία κ.ά.) και έξυπνα συστήματα διανομής – αποθήκευσης – κατανάλωσης ενέργειας (η αξιοποίηση των ΑΠΕ και η διαχείριση της ενέργειας έχουν ως στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με όριο ισχύος τη μέση ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών του, χρήση ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού).
-Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές/εξοπλισμούς και συσχέτιση αυτών με ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους (π.χ. υδραυλικές παροχές, ποιοτικά όρια πόσιμου νερού και εκροής επεξεργασμένων λυμάτων).
-Μελέτες ωρίμανσης και τευχών δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα. Οι μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Όπως προαναφέρθηκε, η ΔΕΥΑ Αλμυρού θα υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το