Τοπικά

Πρόταση χρηματοδότησης για Κέντρο Κοινότητας θα καταθέσει ο Δήμος Σκιάθου

Πρόταση χρηματοδότησης θα υποβάλει ο Δήμος Σκιάθου για την επιχορήγηση του έργου «Κέντρο Κοινότητας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α. του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Το έργο αφορά στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους, της νέας κοινωνικής δομής «Κέντρο Κοινότητας» για δύο έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30 Ιουνίου του 2022.
Στόχος των Κέντρων Κοινότητας είναι να υποστηρίξουν του ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του κέντρου.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος, ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση για τη σύσταση και τη λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας», ενώ για τη λειτουργία του σε δήμους με πληθυσμό έως 40.000 κατοίκους, προβλέπεται σύμφωνα με την πρόσκληση, η πρόσληψη δύο ατόμων.
Σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή της την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το Κέντρο Κοινότητας ενώ ενέκρινε και την πρόσληψη των δύο ατόμων. Πρόκειται για έναν κοινωνικό λειτουργό ΠΕ/ΤΕ και έναν ψυχολόγο ΠΕ.
Σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση του συνολικού κόστους και του ύψους της επιλέξιμης δαπάνης, υπολογίζεται το κόστος στελέχωσης της κεντρικής δομής για δύο έτη (62.400 ευρώ) και σε αυτό προστίθεται ποσό ως ποσοστό 20% επί του κόστους (δηλαδή 12.480 ευρώ) ως ποσό για λοιπές δαπάνες. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία του κέντρου για δύο έτη ανέρχεται σε 74.880 ευρώ.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού στον Δήμο Σκοπέλου
Την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από ομόφωνη απόφασή της. Η Επιτροπή εισηγείται επίσης την ανακατανομή της επιχορήγησης ποσού 200.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων για το «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ».
Το παραπάνω ποσό θα ανακατανεμηθεί σε Κ.Α. εξόδων όπως η αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Γλώσσας-Κλήματος, η διαμόρφωση οικιστικού περιβάλλοντος Σκοπέλου ο καθαρισμός οχετών οδικού δικτύου, ο καθαρισμός ακτών και η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το