Τοπικά

Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου

Την απόφαση για πρόσληψη τριών ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου και το Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου το Δ.Σ.  της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ.

Ειδικότερα:

Για το Υποέργο 1, «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Βόλου» αποφάσισε την πρόσληψη 2νέων στελεχών µε πλήρη απασχόληση και µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα έναν Οικονοµολόγο ΠΕ και ένα άτοµο απόφοιτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΕ.

Για το Υποέργο 3, «Παράρτηµα Ροµά Αγ. Παρασκευής» την πρόσληψη ενός ατόµου µε πλήρη απασχόληση και µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα έναν απόφοιτο Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ/ΤΕ.

Η διάρκεια των παραπάνω συµβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τηςσύµβασης και για ένα χρόνο και µε δυνατότητα ανανέωσης µε τη συνέχιση του προγράµµατος.

Οι προκηρύξεις για τις παραπάνω θέσεις θα γίνουν µέσω ΑΣΕΠ σύµφωναµε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόµου 2190/94 παρ.3η.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το