Τοπικά

Προς εκποίηση 100 εγκαταλελειμμένα οχήματα στο Δήμο Βόλου

ΙΧ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΑ

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 100 εγκαταλελειμμένων οχημάτων, προχωρά η Δημοτική Αρχή Βόλου. Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι.

Τα 100 περίπου εγκαταλελειμμένα οχήματα θα περισυλλεγούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου βάση, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Η δράση αφορά χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ορίζεται ως ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό των 4.000,00 €.

Ειδικότερα, τα προς εκποίηση εγκαταλελειμμένα οχήματα που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής, είναι οχήματα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος θα τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με δικά του μέσα και θα τα μεταφέρει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των σαράντα (40) ευρώ τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν έχει την δυνατότητα να τα παραλάβει από την πόλη και να τα φυλάξει σε δικό του χώρο, τότε την διαδικασία της μεταφοράς και της φύλαξης την αναλαμβάνει ο Δήμος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των εκατό (100) ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.,περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή ορίζεται στα 0,16€/κιλό τουλάχιστον. Η πιστοποίηση θα γίνεται με τα ζυγολόγια της γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το