Τοπικά

Προκαταρκτική από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί, αν ένας δικαστικός συμπαραστάτης έχει πρέπουσα συμπεριφορά και δεν εκθέτει σε κίνδυνο δύο ανήλικα παιδάκια, παράγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου.
Η προκαταρκτική αφορά δικαστικό συμπαραστάτη στον Βόλο, που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση, καθώς σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία που περιήλθε σε γνώση της Εισαγγελίας τον περασμένο Οκτώβριο, ο δικαστικός συμπαραστάτης φέρεται να μην επιδεικνύει την πρέπουσα συμπεριφορά έναντι των δύο ανηλίκων παιδιών, τα οποία μάλιστα είναι αδέλφια. Η μητέρα των παιδιών φέρεται να έχει πεθάνει.

Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται με διερευνώμενο αδίκημα την έκθεση των δύο ανηλίκων σε κίνδυνο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πηγές, η ανώνυμη καταγγελία στρεφόταν και κατά του τριμελούς εποπτικού συμβουλίου, που εποπτεύει τον δικαστικό συμπαραστάτη. Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στην οποία υποβάλλεται ένα πρόσωπο, που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωματικά προβλήματα, ανωμαλίες δια δικαστικής απόφασης, κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό περιέρχεται σε ολική ή μερική, δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει ανάγκη της συναίνεσης συγκεκριμένου προσώπου, δηλαδή του δικαστικού συμπαραστάτη, για την έγκυρη κατάρτιση όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών. Το άρθρο 1667 ΑΚ ορίζει τα πρόσωπα, που νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία υποβολής του πάσχοντος υπό δικαστική συμπαράσταση, δια της κατάθεσης σχετικής αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1669 ΑΚ, το δικαστήριο διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει προτείνει αυτός τον οποίο αφορά στο μέτρο, εφόσον ο τελευταίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και εφόσον το προτεινόμενο πρόσωπο κρίνεται κατάλληλο και μπορεί κατά νόμο να διορισθεί. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που το προτεινόμενο πρόσωπο δεν κρίνεται κατάλληλο για το παραπάνω έργο, το δικαστήριο επιλέγει μεν ελεύθερα το κατάλληλο πρόσωπο, αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του την τυχόν εκφρασμένη βούληση του συμπαραστατέου να αποκλεισθεί συγκεκριμένο πρόσωπο, τους δεσμούς του με τους συγγενείς του κλπ. Εάν το δικαστήριο δεν μπορέσει να βρει το κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη, η δικαστική συμπαράσταση ανατίθεται σε σωματείο ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και υποδομή, άλλως στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το