Τοπικά

Προκαταρκτική από εισαγγελία για τις οφειλές της ΔΕΥΑΜΒ προς τη ΔΕΗ

 

Παρέμβαση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Βόλου μετά από καταγγελίες και τα εξώδικα της ΔΕΗ προς την ΔΕΥΑΜΒ, για οφειλές 20.059.529,74 ευρώ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου παράγγειλε προκαταρκτική εξέταση και σχηματίζεται δικογραφία. Η ΔΕΥΑΜΒ φέρεται να μην πλήρωνε την ΔΕΗ τα τελευταία 9 χρόνια… Η ΔΕΗ απέστειλε εξώδικο προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), απαιτώντας την εξόφληση οφειλών που ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ, από το 2014. Η ΔΕΗ έστειλε το εξώδικο στις 21 Αυγούστου προς τη ΔΕΥΑΜΒ και τον Δήμο Βόλου ως αλληλέγγυο και εγγυητή των οφειλών. Το εξώδικο κοινοποίησε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Στο εξώδικο γίνεται λόγος για συστηματική αποφυγή αποπληρωμής των οφειλών από τη ΔΕΥΑΜΒ, με τη ΔΕΗ να απειλεί με κατασχέσεις λογαριασμών για την είσπραξη των οφειλών, τόσο από τα ταμεία της επιχείρησης ύδρευσης όσο και από τον Δήμο Βόλου, ο οποίος, σύμφωνα με το νόμο, είναι εγγυητής αυτών των οφειλών. Στο εξώδικο η ΔΕΗ προειδοποιεί ότι «σε περίπτωση που οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, θα προβούμε άμεσα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της υποπαρ. Β, παραγ. 6 του άρθρου 39 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/9.4.2013) στην έκδοση εντολών απενεργοποίησης των μετρητών φορτίου, που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις της πρώτης από εσάς, λόγω των ανωτέρων συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών και ακολούθως στην έκδοση εντολών παύσης εκπροσώπησης των μετρητών φορτίου των παροχών της πρώτης από εσάς, ως και σε καταγγελία της μεταξύ της πρώτης από εσάς και ημών συμβατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούστε να λάβετε τις δέουσες προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία». Και καταλήγει στο εξώδικο: «Επιφυλασσόμεθα όπως ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας έναντι υμών και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών απαιτήσεων μας που απορρέουν από την εκ μέρους σας μη εξόφληση των εκδοθέντων λογαριασμών και τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών για προμηθευόμενη από τη ΔΕΗ προς την πρώτη από εσάς ηλεκτρική ενέργεια, ως και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημιάς μας που προκάλεσε ή και ήθελε τυχόν προκαλέσει στο μέλλον η ως άνω παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το