Τοπικά

Προγραμματισμός προσλήψεων 18 υπαλλήλων στη ΔΕΥΑΜΒ

Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα θα εγκρίνει σήμερα η ΔΕΥΑΜΒ για το 2023. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η ΔΕΥΑΜΒ θα εισηγηθεί την πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών. Πρόκειται για έναν Π.Ε. χημικό, δύο Δ.Ε. ηλεκτρολόγους, έναν Δ.Ε. πρακτικό μηχανικό, έναν Δ.Ε. ηλεκτροσυγκολλητή, πέντε Δ.Ε. υδραυλικούς και οχτώ Υ.Ε. εργάτες. Οι παραπάνω θα καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του εξοπλισμού των ΕΕΛ και του δικτύου αποχέτευσης, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του δικτύου ύδρευσης (1.200 χιλιόμετρα δικτύου) και πρόληψης των απωλειών πόσιμου ύδατος.
Στο μεταξύ στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜΒ θα εγκριθεί και ο πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το διάστημα 2024-2027. Σύμφωνα με τον πολυετή προγραμματισμό με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό και τις εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες πρόσληψης αφορούν έναν πολιτικό μηχανικό και έναν εργάτη το 2024, έναν χημικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο μηχανικό το 2025, έναν υπάλληλο διοικητικού-οικονομικού, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν ηλεκτρολόγο το 2026 και έναν εργάτη το 2027.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το