Τοπικά

Προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των εργασιών στις Εργατικές Κατοικίες Βελεστίνου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου το θέμα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου στον οικισμό των Εργατικών Κατοικιών Βελεστίνου. Να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 453.500 ευρώ.
Σύμφωνα με τη μελέτη στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλιων διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ήδη μέρος των πεζοδρόμων έχει επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες.

Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες Πηλίου, ωστόσο επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 50×50 πάχους 5εκ. ή 40×40 πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού.

Στον πεζόδρομο-ράμπα μεταξύ 6ου στοίχου και παιδικής χαράς παρατηρείται αυξημένη ολισθηρότητα λόγω του συνδυασμού της μεγάλης κλίσης (άνω του 11%) και της πράσινης ολισθηρής ουσίας (γλίτσα) που έχει σχηματιστεί από υπάρχουσα υδροροή. Θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για αποτροπή μικροατυχημάτων.

Επίσης, προβλέπεται να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού μήκους 850μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50εκ και κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος. Αν και το σχέδιο του κιγκλιδώματος που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά σε τοιχία είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις κατοικίες, ωστόσο για λόγους ομοιομορφίας θα συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο και στα υπόλοιπα τοιχία των περιφράξεων και των πεζόδρομων.

Στους δρόμους εντός του οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700τ.μ., αν και είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες οδοστρωσίας, ωστόσο επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και κυματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Θα γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης και θα ακολουθήσουν οι ασφαλτικές εργασίες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το