Τοπικά

Ποσό 13.467 € θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε εταιρεία που κατέθεσε αγωγή σε βάρος του

Συνολικό ποσό 13.467,27 ευρώ με τον νόμιμο τόκο, καθώς και τη δικαστική δαπάνη ποσού 250 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε εταιρεία μετά από αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του και σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Πρόκειται για οφειλή του Δήμου Αλμυρού για παρασχεθείσες υπηρεσίες της εταιρείας «Κωνσταντίνος Πατσιαβός – Δημήτριος Μάτος Ο.Ε.», ενώ σχετική κατά πλειοψηφία απόφαση για την καταβολή του ποσού έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.
Να αναφερθεί ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου είναι τελεσίδικη και ως εκ τούτου εκτελεστή, σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό σημείωμα τον νομικού συμβούλου του Δήμου Αλμυρού, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας την 13-7-2020 η αριθ. 17/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, που δίκασε κατ’ έφεση του Δήμου Αλμυρού κατά της αριθ. 21/2018 οριστικής απόφασης (πρωτόδικης) του Ειρηνοδικείου Αλμυρού. Προς αποφυγή αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου, δέον να ληφθεί απόφαση προς πληρωμή και να εξοφληθεί, εντός 60 ημερών από την επίδοση, προς αποφυγή χρέωσης επιπλέον κονδυλίων. Δεν φρονώ ότι υπάρχει νομικός λόγος αναίρεσης ενώπιον Ανώτατου Δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη και του από 6-9-2018 γνωμοδοτικού σημειώματός μου, ενώπιόν σας (ενόψει λήψης απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της πρωτόδικης απόφασης)».
Να αναφερθεί ότι ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δημ. Εσερίδης, διαφώνησε με την πρόταση του δημάρχου Αλμυρού Βαγ. Χατζηκυριάκου για εξόφληση της οφειλής και ανέφερε ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το