Τοπικά

Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την υποστήριξη της αγωγής του Δήμου Βόλου κατά του Πανεπιστημίου

Εντολή στις έμμισθες δικηγόρους του Δήμου Βόλου αναμένεται να δώσει η Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει την Τετάρτη, για να υποστηρίξουν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου την αγωγή του Δήμου κατά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το οικόπεδο στην Παρασκευοπούλου. Ο Δήμος Βόλου άσκησε στις 8 Φεβρουαρίου αγωγή κατά του Πανεπιστημίου με την οποία σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, αιτείται: «Α) Ότι έχει πληρωθεί η διαλυτική αίρεση , που έχει τεθεί στο συμβόλαιο αφού πέρασε άπρακτη η τριετής προθεσμία από την υπογραφή του και το ακίνητο δεν αξιοποιήθηκε από το εναγόμενο δια της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας του

Β) ΄Ότι λόγω της πλήρωσης της προαναφερόμενης αίρεσης έχει ανατραπεί η όλη σύμβαση τόσο κατά την ενοχική όσο και κατά την εμπράγματη ενέργειά της , ότι έπαυσε αυτή να ισχύει και έχει επανέλθει αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση , άρα και η κυριότητα σε μένα , τον Δήμο Βόλου , διάδοχο του πωλητή πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας

Γ) ΄Ότι ισχύει ο όρος περί επιστροφής του ακινήτου σε μένα , αφού το εναγόμενο εντός της προθεσμίας των τριών ετών από την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου δεν έχει προβεί σε όλες τις πρόσφορες ενέργειες προς τους αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες για την αξιοποίηση του ακινήτου δια της κατασκευής Φοιτητικής Εστίας

Δ) Ότι το εναγόμενο έχει εκπέσει από κάθε δικαίωμά του , που απορρέει από την εν λόγω πώληση και το πωληθέν, ήτοι ένα οικόπεδο , εκτάσεως 3.425,22 τ.μ. , που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης της Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. Γ 223 , στη συνοικία Αγίου Νεκταρίου , με πρόσωπο στις οδούς Μανδηλαρά – Ζέρβα – Δημ. Αιγινίτη και Στρ. Παρασκευοπούλου, έχει καταστεί αναγόραστο και έχει επιστραφεί στην κυριότητά μου».

Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή θα δώσει πληρεξουσιότητα σε δικηγορικό γραφείο για την αντίκρουση της αγωγής που άσκησε η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίου Λαυρεντίου κατά του Δήμου Βόλου με την οποία ζητεί να οριστεί κυρία και κάτοχος 14 ελαιοπερίβολων και αγροτεμαχίων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το