Οικονομία

Περιβαλλοντική στήριξη από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον ΙΙ»

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται η στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η Τράπεζα, με ευαισθησία και συνέπεια στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις και ενισχύει στο ίδιο πλαίσιο, την οικονομία.
Από το 2009 ένας αυτόνομος επιχειρησιακός πυλώνας στο πλαίσιο της Τράπεζας, το Green Banking, ενσωματώνει κάθε άριστη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ παράλληλα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα τεχνογνωσία και εξειδικευμένα προϊόντα ώστε σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική αντίληψη, να καλύπτει ουσιαστικά και ανταγωνιστικά κάθε σχετική ανάγκη.
Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της δραστηριότητας στήριξε τα ελληνικά νοικοκυριά, συμμετέχοντας δυναμικά στο πρώτο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι», που είχε ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών ώστε να βελτιωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα και την ίδια στιγμή να μειωθούν οι δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών.
Αξιοποιώντας την πρώτη θέση που κατέχει στην αγορά και την δυναμική που ανέπτυξε στο προηγούμενο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία, τεχνολογική υπεροχή και τεχνογνωσία σε αντίστοιχες δράσεις, η Τράπεζα συμμετέχει και στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ενισχύσει την βελτίωση των κύριων κατοικιών και την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και να υποστηρίξει ενεργά την αναθέρμανση της εγχώριας οικονομίας μέσω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι ελληνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας που σχετίζεται με επιλέξιμες εργασίες του προγράμματος, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να αιτηθούν χρηματοδότηση για την εκτέλεση των αυξημένων παραγγελιών μέσω του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Καινοτομία του νέου προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να συνδυάσουν επιχορήγηση, δανεισμό ή/και ίδια κεφάλαια προκειμένου να καλύψουν το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα/Ιδιώτες που είναι επιλέξιμα βάσει των εισοδηματικών τους κριτηρίων (ατομικό εισόδημα έως € 40.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως € 50.000) για κύριες κατοικίες που υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως και τις €25.000. Οι επισκευαστικές εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραμμα αφορούν κυρίως σε αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ζεστού νερού.
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» χορηγεί στους δικαιούχους κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου. Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως και το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ενώ τα κόστη συμβούλου, ενεργειακών επιθεωρήσεων και επιπλέον μελετών που ενδέχεται να χρειαστούν, ενισχύονται με 100% επιδότηση από το πρόγραμμα πέραν του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλά και λήψης δανείων καταχωρούνται ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr
Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αφενός, αλλά και την καλύτερη δυνατή εμπειρία συνεργασίας και εξυπηρέτησης αφετέρου, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους και νέους πελάτες της, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

• Δώρο 10.000 yellows με την εκταμίευση του δανείου του εφόσον ο πελάτης είναι εγγεγραμμένο μέλος του προγράμματος επιβράβευσης yellow
• Κάλυψη πρόσθετων «πράσινων» δαπανών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (π.χ. αγορά οικοσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης) ή υπερβαίνουν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, με τη χορήγηση χαμηλότοκου green καταναλωτικού ή επισκευαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, αν ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιπλέον εργασίες (π.χ. αλλαγή κάγκελων, ανακαίνιση μπάνιου), δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ρευστότητας για εργασίες ανακαίνισης.
• Άμεση υποστήριξη σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων/ επίλυση αποριών και συνεχή καθοδήγηση, μέσω όλων των Καταστημάτων του Δικτύου της, στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, αλλά και της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το