Ελλάδα

Παράταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για ολοκλήρωση έργων σε Ελλάδα και Κύπρο

Την παράταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε Ελλάδα και Κύπρο για την ολοκλήρωση των έργων και των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις δύο χώρες ενέκρινε η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την πρόταση είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο την είχε εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις. Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας εισηγητικής επιτροπής, με 31 ψήφους και 3 αποχές, ενέκριναν το νομοθετικό ψήφισμα. Επόμενο βήμα θα είναι η ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο τέλος του Οκτώβρη.

 
Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συνέχιση της αυξημένης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος λήξης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας. Επίσης, για την Κύπρο, ενέκριναν μια ειδική διάταξη, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα καλύπτει έως και το 85% του κόστους των έργων, μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος το 2020.

 
«Στόχος της νομοθετικής πρότασης που υπερψηφίσαμε είναι να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση να συνεχίσουν με την ολοκλήρωση των έργων και των προγραμμάτων στην επικράτειά τους», δήλωσε η εισηγήτρια και πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ισκρα Μιχαήλοβα (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία).

 
Ήταν το 2010, όταν εισήχθησαν για πρώτη φορά οι αποκαλούμενες συμπληρωματικές πληρωμές (“top-ups”) στην ήδη υπάρχουσα συνεισφορά της ΕΕ, ήρθαν δηλαδή να προστεθούν στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή “συγχρηματοδότηση” (αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης). Κατά την περίοδο 2007-2013, η επιλεξιμότητα για συμπληρωματικές πληρωμές ολοκληρωνόταν τη στιγμή που ένα κράτος μέλος σταματούσε να λαμβάνει οικονομική βοήθεια στα πλαίσια προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Για την περίοδο 2014-2020, η περίοδος επιλεξιμότητας εμπίπτει με το λογιστικό έτος, το οποίο επί του παρόντος «τρέχει» από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου.
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με τη σημερινή τους ψηφοφορία ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής θα μπορούν να λαμβάνουν τις συμπληρωματικές πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού κατά το οποίο παύουν να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

 
Επίσης, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας για την Κύπρο όσον αφορά τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 85% μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
Η Κύπρος έχει την ιδιότητα μίας «πιο ανεπτυγμένης περιοχής» όσον αφορά την τρέχουσα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και θα λάμβανε κανονικά 50% συγχρηματοδότηση για έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεδομένου, όμως, ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό οικονομικές δυσκολίες και μείωση των επενδύσεων, της χορηγήθηκε ένα υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85% με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το