Τοπικά

Παράταση για τη διαβροχή του scrap στο λιμάνι Βόλου

Η μελέτη αξιοποίησης του τρίτου προβλήτα του λιμανιού του Βόλου έχει κατατεθεί στο Υπουργείο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά είναι άγνωστο πότε θα δοθεί «πράσινο φως» για τη δρομολόγηση των έργων. Η άγνωστη παράμετρος χρηματοδότησης της μελέτης παραπέμπει μοιραία στο άγνωστο μέλλον και τη μεταφορά των επιβαρυντικών δραστηριοτήτων στον τρίτο προβλήτα. Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λιμανιού του Βόλου αφήνει ανοιχτό το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά του σκράπ.
Στο τέλος του 2016 έληξε η προθεσμία σύμφωνα με την οποία το σύστημα διαβροχής του scrap και το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των απόνερων της διαβροχής του, έπρεπε να διεξάγονται στον προβλήτα 3 όπου προβλεπόταν να έχει μεταφερθεί η δραστηριότητα φορτοεκφόρτωσης .
Η νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει και τη λειτουργία υδατοδρομίου, ενώ χάνεται η υπόθεση της μαρίνας καθώς δεν υπάρχει χωροθέτηση λόγω του γεγονότος ότι το νέο ΕΣΠΑ δεν προβλέπει χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων υποδομών.
Σε ό,τι αφορά στο υδατοδρόμιο, με βάση το εγκεκριμένο Master Plan, βαρύτητα δίνεται στον θόρυβο όπου εκτίμηση για τις εκπομπές πρέπει να γίνεται κάθε δεκαπέντε ημέρες.
Η μελέτη περιβαλλοντικών όρων που κατατέθηκε για έγκριση προβλέπει στην ουσία μια και μόνη, αλλά σημαντική, αλλαγή. Συγκεκριμένα, προτείνεται να τροποποιηθούν οι δύο περιβαλλοντικοί όροι  οι οποίοι όριζαν χρονικό όριο πέντε ετών για την υλοποίηση του συστήματος διαβροχής του scrap και του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των απόνερων της διαβροχής του και έξι ετών για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν στην φορτοεκφόρτωση των δημητριακών.
Η κατάργηση των χρονικών ορίων προτείνεται καθώς η μη υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων οφείλεται στην έλλειψη σχετικής χρηματοδότησης. Ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε. ως φορέας του έργου έχει εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την εξειδίκευση των προτεινόμενων εργασιών που απαιτούνται. Αποτελεί δέσμευση του φορέα του έργου η υλοποίηση των εργασιών αυτών όταν βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των έργων.
Ο τρίτος προβλήτας αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα κυριότερα λιμενικά έργα για την ανάπτυξη του λιμένα. Βρίσκεται σε απόσταση 150 μ. περίπου νοτιοδυτικά του Προβλήτα Νο 2, μετά την εκβολή του χειμάρρου Κραυσίδωνα. Ο προβλήτας Νο 3 μπορεί να εξυπηρετεί πλοία που έχουν βύθισμα μέχρι 10 μ. περίπου και κατά μήκος των κρηπιδωμάτων έχουν τοποθετηθεί δέστρες και προσκρουστήρες για τις ανάγκες πρόσδεσης των πλοίων. Η συνολική έκταση του προβλήτα, όταν θα ολοκληρωθεί, θα ανέρχεται σε 232.000 τ.μ., ενώ σήμερα έχει διαμορφωθεί επιφάνεια 100.000 τ.μ.. Στην ανατολική (κρηπιδωμένη) πλευρά του προβλήτα εκτελούνται μικρής κλίμακας συντηρήσεις – επισκευές σε έκταση 6.240 τ.μ. Έχουν διαμορφωθεί υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι 45.000 τ.μ. Το μήκος του προβλήτα ανέρχεται σε 40 μ. και έχει ωφέλιμο βάθος -13 μ. Για την ολοκλήρωση του προβλήτα υπολείπεται μήκος κρηπιδωμάτων 790 m, με ωφέλιμο βάθος -13,00 τ.μ.. Ο ΟΛΒ Α.Ε. έχει παραχωρήσει τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Βόλου, βόρεια του Προβλήτα Νο 3 και δυτικά του χειμάρρου Κραυσίδωνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Στα πλαίσιο του έργου μεταφοράς της διακίνησης παλαιοσίδηρου (SCRAP) στον προβλήτα Νο 3 στο Εμπορικό λιμάνι του Βόλου, εκπονήθηκε ειδική μελέτη τον Δεκέμβριο του 2014.
Στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίστηκαν συνοπτικά τα παρακάτω:  Η χωροθέτηση, η απαιτούμενη έκταση και τα ποσοτικά στοιχεία για τη φορτοεκφόρτωση παλαιοσιδήρων (Steel-scrap) στον προβλήτα Νο 3 του Εμπορικού Λιμένα Βόλου.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το