Τοπικά

Ορίστηκε αντιδήμαρχος στη Σκόπελο η Σταματούλα Κουκορίνη-Φύβγα

 

Αντιδήμαρχος στη Σκόπελο ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Σταματούλα Κουκορίνη-Φύβγα με θητεία από 1 Φεβρουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου. Στην αντιδήμαρχο θα παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (γραφείο αγροτικής παραγωγής και αλιείας, γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και γραφείο απασχόλησης και τουρισμού) και οι αρμοδιότητες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Κλήμα (γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη). Στην αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκε και η αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων, λοιπές παρεμβάσεις στους τομείς υποδομών, φωτισμού και καθαριότητας στην περιφέρεια της κοινότητας Κλήματος, χωρική αρμοδιότητα πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια του Κλήματος ενώ έχει επίσης την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το