Τοπικά

Ομάδα εργασίας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον Δήμο Αλμυρού

Στη συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμού, προχώρησε ο Δήμος Αλμυρού.
Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Αλμυρού κ. Βαγ. Χατζηκυριάκου η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τους εξής:
-Γεώργιο Παπαϊωάννου, αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα στον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου πολιτικής προστασίας Δήμος Αλμυρού
-Ιωάννα Χρήστου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στο οποίο υπάγεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, κλάδου ΠΕ Περιβαντολλόγων.
-Αικατερίνη Αδάμου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας.
-Δημήτριος Πλατής, προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας.
-Ευάγγελο Κούργια, δημοτικός αστυνόμος, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
-Χρήστος Βασιλάκος, προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι η σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Αλμυρού. Τη συγγραφή του σχεδίου θα αναλάβει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στο οποίο υπάγεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννα Χρήστου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα συμμετέχουν ως προς τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται και αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο ή/και την εμπειρία που διαθέτουν ή την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
Συντονίστρια της ομάδας θα είναι η κ. Ιωάννα Χρήστου, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωάννου θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών της ομάδας.
Η ομάδα εργασίας θα εργάζεται εντός του ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών& Πολεοδομίας, στη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και τα τμήματά τους, ώστε οι υπηρεσίες να συνεργαστούν με τους αναφερόμενους υπαλλήλους προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους σύντομα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το