Τοπικά

Πρόσληψη τριών εργατών με δίμηνες Συμβάσεις στη ΔΕΥΑ Ρ. Φεραίου

Στην πρόσληψη τριών ατόμων με δίμηνη σχέση εργασίας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο Κεραμίδι. Προκειμένου ο εργολάβος να προβεί στην κατασκευή του έργου θα πρέπει να απομονωθεί το υπάρχον δίκτυο. Για την εργασία αυτή δεν επαρκεί το προσωπικό της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πρόσληψη τριών εργατών ΥΕ. Το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις αμοιβές των προσληφθέντων και τις εργοδοτικές εισφορές ανέρχεται σε 6.500 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Στο μεταξύ, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου αποφάσισε ομόφωνα να μεταφερθούν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δυο έργα. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το