Τοπικά

ΟΛΒ: Προς παραχώρηση οι δύο αποθήκες του Τελωνείου στον Δήμο Βόλου

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προτείνει στον Δήμο Βόλου την παραχώρηση των δύο διατηρητέων αποθηκών που βρίσκονται στην περιοχή του τελωνείου προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με τον κ. Σταυριδόπουλο η περίπτωση του ΕΣΠΑ είναι πράγματι μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα δύο κτίρια των διατηρητέων αποθηκών που βρίσκονται εντός Λιμένα Βόλου, στην περιοχή του τελωνείου, μέσω της συνεργασίας με τον Δήμο Βόλου, ο οποίος είναι και ο μόνος φορέας που μπορεί να ανταποκριθεί στην εν λόγω πρόσκληση. Η σχετική απόφαση περί μιας τέτοιας Σύμβασης Παραχώρησης και μάλιστα με δεκαπενταετή ορίζοντα, ανήκει στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ).
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία καλεί τους Δήμους της χώρας να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
Ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων.
Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που, στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το