Τοπικά

O Δήμος Βόλου προσφεύγει κατά των σχολικών φυλάκων στον Άρειο Πάγο

Στην άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου κατά τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας που δικαίωνε συνολικά 26 σχολικούς φύλακες για την καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Σχετική απόφαση θα λάβει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου (1μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή.
Να αναφερθεί ότι επί της από 1-7-2014 αγωγής των σχολικών φυλάκων Ευαγγελίας Αγραφιώτου και λοιπών συνολικά 26 εναγόντων σε βάρος του Δήμου Βόλου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 22/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Με την εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή εν μέρει η παραπάνω αγωγή και υποχρέωσε τον Δήμο να αποδέχεται την προσφερόμενη από τους ενάγοντες εργασία στο μέλλον με καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, κατά τους ίδιους όρους και με τις ίδιες αποδοχές, όπως πριν την 23η Ιουλίου 2013, τον υποχρέωσε να καταβάλει στους ενάγοντες το αντιστοίχως αναφερόμενο για τον καθένα χρηματικό ποσό, κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή ως προς την αποδοχή της εργασίας και για τα ποσά, που αφορούν τους μισθούς υπερημερίας, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων για έκαστο των εναγόντων και συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα.

Κατά της ως άνω απόφασης ο Δήμος Βόλου και οι ενάγοντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας τις με αριθ. καταθ. 112/30-4-2015 και 115/4-5-2015 εφέσεις. Επί των εφέσεων αυτών, οι οποίες συζητήθηκαν στις 13/1/2017, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 390/2018 απόφαση του ως άνω Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία απέρριψε κατ’ ουσία την με αριθ. καταθ. 112/30-4-2015 έφεση του Δήμου Βόλου, συμψηφίζοντας στο σύνολό τους τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, ενώ δέχθηκε την με αριθ. καταθ. 115/4-5-2015 έφεση των αντιδίκων, διατάσσοντας την διόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2015 οριστικής απόφασης ως προς ορισμένα ονόματα εναγόντων και ως προς τον προσδιορισμό του συνολικού επιδικασθέντος ποσού για την τρίτη των εναγόντων.

Η προαναφερόμενη απόφαση επιδόθηκε στον Δήμο Βόλου στις 25/1/2019.

Σύμφωνα με την εισήγηση της νομική υπηρεσίας του Δήμου Βόλου «επειδή η απόφαση του Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου έχει υποπέσει στις αναιρετικές πλημμέλειες του άρθρου 560 του ΚΠολΔ, ιδία αυτή του αρ.1, καθόσον συντρέχει εν προκειμένω παράβαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, μεταξύ των οποίων και της ρητής διάταξης του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1.1 του Ν.4093/12 (Υπ.Οικ.οικ.2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιος ) καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 4024/11, αναφορικά με την καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα στους ενάγοντες, θα πρέπει να ασκηθεί αναίρεση κατά της υπ’ αριθ. 390/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας ενώπιον του Αρείου Πάγου».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το