Χωρίς κατηγορία

Νοσοκομείο Βόλου και Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Τα στοιχεία των χειρουργικών επεμβάσεων από το 2013 ως το 2018

Τα πραγματοποιηθέντα χειρουργεία κατά το έτος 2023 στο γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ανήλθαν στα 4.118 και σε σχέση με το 2018, που πραγματοποιήθηκαν 3.787 χειρουργεία, παρατηρείται αύξηση 331 χειρουργεία, με ποσοστιαία αύξηση 8,74 %.
Στις περισσότερες κλινικές, το έτος 2023 σε σχέση με το 2018, παρατηρείται σημαντική αύξηση των χειρουργείων, παρότι υπήρξαν συνολικά 3.057 ημέρες νοσηλείας σε κλινικές covid -19.

Συγκεκριμένα το 2023 στην Ορθοπεδική κλινική πραγματοποιήθηκαν 1.003 χειρουργεία, ενώ το 2018
πραγματοποιήθηκαν 930 χειρουργεία. Εν προκειμένω τα χειρουργεία αυξήθηκαν συγκριτικά κατά 73 με ποσοστιαία αύξηση 7,85 %.

Στην Ουρολογική κλινική αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 462 χειρουργεία, ενώ το 2018
πραγματοποιήθηκαν 276 χειρουργεία, δηλ. αυξήθηκαν συγκριτικά κατά 186 με ποσοστιαία αύξηση 67,39 %.

Στην Οφθαλμολογική κλινική αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 283 χειρουργεία, ενώ το 2018
πραγματοποιήθηκαν 92 χειρουργεία, δηλ. αυξήθηκαν συγκριτικά κατά 191 με ποσοστιαία αύξηση 207,61 % !!!!!! .

Στην ΩΡΛ κλινική αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 217 χειρουργεία, ενώ το 2018
πραγματοποιήθηκαν 133 χειρουργεία, δηλ. αυξήθηκαν συγκριτικά κατά 84 με ποσοστιαία αύξηση 63,16 % .

Στην Νευροχειρουργική κλινική αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 105 χειρουργεία, ενώ το 2018
πραγματοποιήθηκαν 87 χειρουργεία, δηλ. αυξήθηκαν συγκριτικά κατά 18 με ποσοστιαία αύξηση 21,00 % .
Η Μ-Γ κλινική και η Οδοντοϊατρική αντίστοιχα, κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις.
Μόνο στην Χειρουργική κλινική αντίστοιχα, παρατηρείται μία ελαφρά υστέρηση.
Επισημαίνεται ότι με την δημιουργία χώρου Μικροεπεμβάσεων στο ισόγειο, παρατηρείται το τελευταίο έτος σημαντική αύξηση των χειρουργείων .

“Σημειολογικά δεν πρέπει να λησμονείται,η ένδοξη παρουσία χειρουργών απροσμέτρητου βεληνεκούς, κατά τα παλαιότερα έτη, όπως οι Λιούπης Αθανάσιος και Έξαρχος Νικόλαος κυρίως, αλλά και η Γιοβάννη Αγγελική και ο Ρουσσογιάννης Σωτήρης” αναφέρεται από το Νοσοκομείο Βόλου.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΕΩΣ 2018.

Την 6ετία 2013-2018 στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου πραγματοποιήθηκαν 6.191 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ αντίστοιχα το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιήθηκαν 5.332 χειρουργικές επεμβάσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι , πραγματοποιήθηκαν 859 χειρουργικές επεμβάσεις, περισσότερες στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με ποσοστιαία προσαύξηση 16,11 %.

Επισημαίνεται ότι , από το 2011 και εφεξής , το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εφημερεύει τις μισές ημέρες του μήνα και τις άλλες μισές εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δεν πρέπει να λησμονείται η σημαντικότατη προσφορά του πρώην Περιφερειακού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», πριν το 2000, που δεν είχε αναπτυχθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Την 6ετία 2013-2018 στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

πραγματοποιήθηκαν 4.413 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ αντίστοιχα το ίδιο χρονικό διάστημα στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιήθηκαν 1.976 χειρουργικές επεμβάσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι , πραγματοποιήθηκαν 2.437 χειρουργικές επεμβάσεις, περισσότερες στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με ποσοστιαία προσαύξηση 123,33 %.

“Η μεγάλη διαφορά οφείλεται στις μισές ημέρες εφημέρευσης, στην στελέχωση με Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, αλλά και στο «τεράστιο ιατρικό μέγεθος» του  γιατρού Γεωργαδάκη Γεωργίου, που ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου στο «χρηματιστήριο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών , αλλά και των υγειονομικών αξιών» σημειώνει το Νοσοκομείο Βόλου.

Την 6ετία 2013-2018 στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου πραγματοποιήθηκαν 10.680 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ αντίστοιχα το ίδιο χρονικό διάστημα στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιήθηκαν 8.488 χειρουργικές επεμβάσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι , πραγματοποιήθηκαν 2.192 χειρουργικές επεμβάσεις, περισσότερες στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με ποσοστιαία προσαύξηση 25,85 %.

“Η μεγάλη διαφορά οφείλεται στις μισές ημέρες εφημέρευσης, στην στελέχωση με Χειρουργούς, αλλά και στο «τεράστιο ιατρικό μέγεθος» των  γιατρών Λιούπη Θανάση , Έξαρχου Νικολάου, Γιοβάννη Αγγελικής και Ρουσσογιάνη Σωτήρη”

Τέλος την 6ετία 2013-2018 και ειδικότερα στις χειρουργικές επεμβάσεις στην Ουρολογική , Οφθαλμολογική και ΩΡΛ Κλινική, φαίνεται  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, υπολείπεται σε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και αυτό οφείλεται κατά βάση στην στελέχωση των δυο Νοσοκομείων, με τις αντίστοιχες ειδικότητες των γιατρών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το