Τοπικά

Νέος τρόπος τιμολόγησης από τη ΔΕΥΑ Αλμυρού για τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 

Στον Δήμο Αλμυρού δεν υπήρχε ορθολογικός τρόπος τιμολόγησης του νερού, καθώς οι μετρήσεις των υδρομέτρων δεν γίνονταν κάθε τρίμηνο. Μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, δεν υπήρξε δυνατό λόγω έλλειψης προσωπικού να γίνονται κανονικές μετρήσεις, καθόσον υπήρξε διπλασιασμός των υδρομέτρων από το 2015 με τους πρώην Δήμους Σούρπης και Πτελεού να παρουσιάζουν πολλά προβλήματα ως προς την καταγραφή τους.

Στο τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης για το 2019 οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης εκδίδονταν ανά ημερολογιακό τρίμηνο στον τομέα 1 (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Αλμυρού) ενώ στους τομείς 2,3,4 (πρώην Δήμος Σούρπης, Πτελεού και Κοινότητα Ανάβρας) εκδίδονταν ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Από το 2020 στον τομέα 1, το ένα τρίμηνο θα είναι έναντι και το επόμενο εκκαθαριστικό, ενώ στους τομείς 2,3 και 4 θα είναι εκκαθαριστικοί. Ως έναντι για τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο (Αλμυρός, Ευξεινούπολη, Πλάτανος, Κρόκιο, Νεοχωράκι, Νεράιδα, Ανθότοπος, Αργιλοχώρι, Μαυρόλοφος, Μαμαλέικα, Φυλάκη, Πέρδικα) θα λογίζεται το 90% του μέσου όρου των κυβικών κατανάλωσης των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων, για τους Κωφούς, Κοκκωτούς ως έναντι θα χρεώνονται οι οικίες και τα ποιμνιοστάσια 120 κυβικά. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός που αφορά στον τομέα 1 θα τιμολογείται με την ίδια αντίστοιχη κλίμακα του έναντι λογαριασμού. Στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς για τους τομείς 2 και 3 α) στις περιπτώσεις που τα υδρόμετρα είναι προβληματικά (χαλασμένα), θα χρεώνονται 0 κυβικά, β) στις περιπτώσεις που τα υδρόμετρα βρίσκονται μέσα στις οικίες (ή δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης για οποιοδήποτε λόγο) και είναι λειτουργικά και μη προσβάσιμα θα χρεώνονται 50 κυβικά, και όταν θα ληφθεί η ένδειξη θα γίνει η εκκαθάριση. Υπάρχει δυνατότητα ο καταναλωτής (με δική του ευθύνη) να γνωστοποιήσει την ένδειξη του υδρομέτρου στους έναντι λογαριασμούς για τον τομέα 1. Τροποποιήσεις θα γίνουν στον τρόπο τιμολόγησης που αφορά στην άρδευση στα δημοτικά διαμερίσματα Πλατάνου και Κροκίου. Επίσης, τα αιτήματα καταναλωτών για μείωση λογαριασμών λόγω αφανών διαρροών στην εσωτερική τους εγκατάσταση θα γίνονται δεκτά μόνο για τα εκκαθαριστικά τρίμηνα και εντός εξαμήνου από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού για το οποίο αιτείται τη μείωση, προσκομίζοντας την απόδειξη αδειούχου επαγγελματία υδραυλικού για την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και για διαρροές στο φρεάτιο.

Τα τέλη αποχέτευσης
Το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση α) Αγ. Θεοδώρους, Γαύριανη και Βρύναινα θα χρεώνεται 200,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, με εφάπαξ καταβολή. β) Στα υπόλοιπα διαμερίσματα του Καλλικρατικού Δήμου θα χρεώνεται 750,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με 10% έκπτωση, όταν το ποσό πληρώνεται εφάπαξ ή θα πληρωθεί καταβάλοντας προκαταβολή 100,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., και το υπόλοιπο ποσό σε 10 ισόποσες δόσεις. 2) Tο τέλος χρήσης αποχέτευσης για την πόλη του Αλμυρού και το Δ.Δ. Ευξεινούπολης στη χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης θα είναι 0,40 € πλέον ΦΠΑ. 3) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για το Πηγάδι -Πτελεού η χρέωση ανά Μ3 κατανάλωσης θα είναι 0,40 € πλέον ΦΠΑ. 4) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για τους Αγ. Θεοδώρους η χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης θα είναι 0,40€ πλέον ΦΠΑ. 5) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για Γαύριανη και Βρύναινα η χρέωση ανά κυβικό μέρο κατανάλωσης θα είναι 0,10 € πλέον ΦΠΑ για το πρώτο κλιμάκιο (του τιμολογίου ύδρευσης) και στα υπόλοιπα κλιμάκια θα χρεώνεται 0,20 € πλέον ΦΠΑ ανά κυβικό μέτρο. 6) Τέλος απόφραξης αποχέτευσης ιδιωτικών εσωτερικών εγκαταστάσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 40,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η ύδρευση
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης ενιαίο δηλαδή στο ποσό των 200€ πλέον ΦΠΑ και θα πληρώνεται εφάπαξ.
Το τιμολόγιο του Αλμυρού έχει τέλος 10 ευρώ πάγιο και ακολουθούν οι καταναλώσεις ως εξής: Από 1 έως 50 κυβικά η τομή θα είναι 0,35 ευρώ, από 51 έως 100 κυβικά 0,45 ευρώ, από 101 έως 150 κυβικά η τιμή κυβικού θα είναι 0,65 ευρώ. Μέχρι 200 κυβικά η τιμή θα είναι 1,2 ευρώ το κυβικό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το