Τοπικά

Καθαρισμός της εθνικής και επαρχιακής οδού από χόρτα και κλαδιά

Με 100.000 ευρώ ξεκινά από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας η εργολαβία για την κοπή χόρτων.

Οι εργασίες αφορούν στον ετήσιο καθαρισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μαγνησίας από αυτοφυή βλάστηση που κατακλύζεται την άνοιξη από αγριόχορτα και ζιζάνια, καθώς και από κλαδιά αυτοφυών δέντρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών με έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των όμβριων κ.λπ. και τη διέλευση των οχημάτων, καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.
Οι εργασίες είναι ο καθαρισμός από τη βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα), που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών.
Θα καθαριστούν οι διαχωριστικές νησίδες, ερείσματα οδικών αξόνων, πρανή από την αυτοφυή βλάστηση και σκουπίδια. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί κλάδεμα αναπτυγμένων θάμνων τόσο στο εθνικό, όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς σε πολλά τμήματα των δικτύων τα κλαδιά των δέντρων και των θάμνων εισέρχονται εντός του οδοστρώματος.
Οι διαδρομές θα οριστικοποιηθούν σε συγκεκριμένα τμήματα, στα οποία θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός, μετά από υπόδειξη της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Ο καθαρισμός θα γίνει μία φορά και στη συνέχεια θα επαναλαμβάνεται όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Θα πραγματοποιηθεί ανανέωση και κλάδεμα κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων και δέντρων ύψους πάνω από 1,70 m τόσο στο εθνικό, όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς σε πολλά τμήματα των δικτύων, τα κλαδιά των δέντρων και των θάμνων εισέρχονται εντός του οδοστρώματος. Πλάτος κοπής τουλάχιστον 2,00 m από το άκρο του οδοστρώματος στην ευθυγραμμία και τουλάχιστον 3.00 μ. στις στροφές. Καθαρισμός εκατέρωθεν των στηθαίων ασφαλείας, καθαρισμός περιμέτρου των πληροφοριακών πινακίδων και των πινακίδων επικινδύνων θέσεων σε διάμετρο τουλάχιστον 1,50 μ. Επίσης για τις πινακίδες σήμανσης θα επιτυγχάνεται καθαρισμός των αυτοφυών χόρτων και κλαδιών σε ύψος ικανό ώστε να είναι ευανάγνωστες από τους διερχόμενους οδηγούς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το