Τοπικά

Οι αποταμιεύσεις των βολιωτών  πάνε στις… θυρίδες “Θ”

θυρίδες

Έλλειψη τραπεζικών θυρίδων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Βόλο, καθώς πολλοί καταθέτες προτίμησαν να μισθώσουν για να κρύψουν σ’ αυτές τις αποταμιεύσεις τους… Φοβήθηκαν δηλαδή να βγάλουν τα χρήματά τους στα σπίτια τους και προτίμησαν να τα βάλουν σε θυρίδες στις τράπεζες, όπου φυσικά είναι και πιο ασφαλή.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη στο Βόλο, οι διαθέσιμες θυρίδες είναι μετρημένες πλέον στα δάχτυλα των δύο χεριών… Μάλιστα μία τράπεζα που έχει ελάχιστες θυρίδες στη διάθεσή της ακόμη, αρνείται να τις εκμισθώσει σε όποιον ζητεί και δηλώνει πως τις κρατάει μόνον για τους «καλούς πελάτες της»…

Απόρροια της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία είναι και το φαινόμενο της απόσυρσης καταθέσεων από τις τράπεζες και της τοποθέτησής τους σε θυρίδες.

Παλαιότερα, σύμφωνα με τα ίδια τραπεζικά στελέχη, οι Βολιώτες μίσθωναν θυρίδες, όπου τοποθετούσαν, κυρίως για λόγους ασφαλείας, κοσμήματα, χρεόγραφα και άλλα τιμαλφή. Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν πλέον και τοποθετούν σ’ αυτές τις αποταμιεύσεις τους, καθώς φοβούνται έξοδο από το ευρώ…

Οι θυρίδες μισθώνονται σε ετήσια βάση και διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, καθώς και σε απλές, αυτόματες (ρομποτικές) και ηλεκτρονικές.

Στα περισσότερα καταστήματα τραπεζών του Βόλου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θυρίδες και έτσι πολλοί αναγκάζονται να ψάχνουν, για να τοποθετήσουν τα χρήματα, τα οποία αποσύρουν από τους λογαριασμούς τους.

Ελάχιστες θυρίδες διαθέτει η Εθνική Τράπεζα, ενώ έχουν εξαντληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας είναι τέτοια, που όσοι μισθώνουν θυρίδες και τοποθετούν σ’ αυτές χρήματα, αδιαφορούν για τις απώλειες στα ήδη χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων που έχουν.

Σύμφωνα με έμπειρο τραπεζικό στέλεχος «πρώτη φορά οι θυρίδες έχουν τόσα λεφτά. Είναι μόδα».

Στα καταστήματα της Εθνικής στο Βόλο οι διαθέσιμες θυρίδες μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να έχει ζητήσει από τις διαθέσιμες που έχει η Εθνική στον Αλμυρό.

Συνολικά τα τραπεζικά καταστήματα του Βόλου διαθέτουν πάνω από 2.000 θυρίδες, που όλες σχεδόν είναι μισθωμένες.

Και στην Πειραιώς έχουν εξαντληθεί οι θυρίδες και η Τράπεζα φέρεται να έχει ζητήσει την προμήθεια νέων από την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θυρίδες που τοποθετήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα της Πειραιώς στο Βόλο μισθώθηκαν σε ένα μήνα, ενώ η ζήτηση ήταν τέτοια, που έγιναν και προκρατήσεις…

Πάντως τραπεζικές θυρίδες μισθώνουν και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μεγάλες, καθώς τοποθετούν σε αυτές χρεόγραφα και γενικά το χαρτοφυλάκιό τους.

Το θεσμικό πλαίσιο

Η τράπεζα δεν γνωρίζει τι έχει εντός της θυρίδας ο μισθωτής της, ωστόσο αυτό είναι και μειονέκτημα σε περίπτωση κλοπής-διάρρηξης της θυρίδας, ενώ δεν προβλέπεται και αποζημίωση.

Η ζήτηση αφορά κυρίως μικρές θυρίδες, που προορίζονται για φύλαξη μετρητών. Τα μετρητά φυλάσσονται σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, οπότε ακόμα και η φύλαξη εκατομμυρίων δεν απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο χώρο.

Το ετήσιο ενοίκιο θυρίδας κυμαίνεται από 60 μέχρι 170 ευρώ συν ΦΠΑ 23%, ανάλογα με το μέγεθός της. Η αύξηση της ζήτησης οδήγησε και σε αύξηση των μισθίων, καθώς προ ετών τα μίσθια θυρίδων κυμαίνονταν από 30 μέχρι 150 ευρώ. Επίσης ο μισθωτής καταβάλλει ένα ποσό ως εγγύηση για τα κλειδιά.

Για τις θυρίδες ισχύει διαφορετικό νομικό καθεστώς. Αν πεθάνει ο κάτοχος, η θυρίδα ανοίγει με την παρουσία συμβολαιογράφου, εφοριακού και εκτιμητή και με πράξη διάρρηξης από τους κληρονόμους του αποθανόντος κατόχου.

Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανοίξει τη θυρίδα μόνο με παρουσία εισαγγελέα, στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το ενοίκιο ή στην περίπτωση που ουδείς ασχολείται με τη θυρίδα για χρόνια.
Για την ενοικίαση θυρίδας η διαδικασία είναι ανάλογη με αυτή που ακολουθείται για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού (ταυτότητα, ΑΦΜ, εκκαθαριστικό Εφορίας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), ενώ αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη πελάτης της τράπεζας, απαιτείται μόνο η ταυτότητά του. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να αντλούνται από αυτόν τα «ενοίκια». Όσον αφορά στην ασφάλεια του περιεχομένου, στις περισσότερες τράπεζες δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, παρά μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
Το μόνο που χρειάζεται κανείς για να τοποθετήσει ή να πάρει κάτι από τη θυρίδα που διατηρεί σε κάποια τράπεζα, είναι η επίδειξη κάθε φορά που εισέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της αστυνομικής του ταυτότητας και φυσικά να έχει μαζί του το ειδικό κλειδί, το οποίο έχει προμηθευθεί από την τράπεζα. Η ταυτότητα είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε σε περίπτωση που χαθεί το κλειδί, να μην μπορεί ο ευρών να εισέλθει στα άδυτα της θυρίδας.

Η εγγύηση, όπως αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη των τραπεζών, εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί η τράπεζα σε περίπτωση που τα ειδικά κλειδιά που χορηγεί στους μισθωτές (συνήθως δύο) χαθούν. Η τράπεζα καλύπτει το κόστος αντικατάστασής τους με την εγγύηση αυτή. Στην περίπτωση που κάποια τράπεζα δεν ζητεί καταβολή εγγύησης, το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών θα κληθεί να το πληρώσει ο μισθωτής.

Σημειώνεται ότι σε μία θυρίδα οι δικαιούχοι μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός. Στην περίπτωση των δύο δικαιούχων ή συμμισθωτών όπως ονομάζονται, καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στη θυρίδα, αφού οι τράπεζες προμηθεύουν και τους δύο με κλειδιά. Δηλαδή μπορεί ο καθένας από τους συμμισθωτές να αποσύρει ή να τοποθετήσει οποιαδήποτε στιγμή αντικείμενα από ή στη θυρίδα, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου. Μπορεί ακόμη ο ένας από τους δύο να κλείσει τη θυρίδα, όποτε το επιθυμεί.

Οι θυρίδες διακρίνονται σε απλές, ηλεκτρονικές και ρομποτικές. Η διαφορά ανάμεσα στις απλές και στις ηλεκτρονικές είναι ότι η πρόσβαση στην πρώτη κατηγορία θυρίδων γίνεται με ειδικό κλειδί, ενώ στη δεύτερη απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας. Στις ρομποτικές η προσέλευση του πελάτη γίνεται ολόκληρο το 24ωρο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς συνοδεία υπαλλήλου, με χρήση μυστικού αριθμού και ηλεκτρονικό έλεγχο της υπογραφής του πελάτη. Ειδικά ρομπότ αναλαμβάνουν να ανοίξουν τη θυρίδα και να φέρουν μπροστά στον κάτοχο το περιεχόμενό της.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το