Τοπικά

Έξυπνη κάρτα ανακύκλωσης για τους δημότες του Βόλου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης θα υποβάλλει προς χρηματοδότηση πρόταση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την δημιουργία είκοσι εννέα “Γωνιών Ανακύκλωσης” εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και σε όλη την έκταση του με στόχο να καλύψουν σημαντικό ποσοστό των κατοίκων τους .
Οι σχεδιαζόμενες “Γωνιές Ανακύκλωσης” με τα υπόγεια και υπέργεια συστήματα κάδων θα περιλαμβάνουν τη διαλογή τεσσάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών κι συγκεκριμένα χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο.

Θα υπάρξει, προμήθεια και εγκατάσταση 40 υπόγειων κάδων για την χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και αλουμινίου, χωρ. 2,5m³ (περίπου έκαστος), που θα τοποθετηθούν σε δεκα σημεία -“Γωνιές Ανακύκλωσης”- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων προκειμένου να υπάρξει διακριτή συλλογή-διαχωρισμός ανακυκλώσιμων. Οι κάδοι θα είναι δύο τύπων: με κλειστό πυθμένα (για την συλλογή πλαστικών, μετάλλων και χαρτιού) και με ανοιγόμενο πυθμένα (τύπος για συλλογή γυαλιού).

Επίσης θα γίνει προμήθεια 16 υπόγειων κάδων με σύστημα βύθισης – ανύψωσης για την χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και αλουμινίου, χωρ. 1.100lt (περίπου έκαστος), που θα τοποθετηθούν σε τέσσερα σημεία -“Γωνιές Ανακύκλωσης”- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων προκειμένου να υπάρξει διακριτή συλλογή-διαχωρισμός ανακυκλώσιμων.για την συλλογή πλαστικών, μετάλλων, χαρτιού και γυαλιού) κατάλληλοι με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, (με υπερκατασκευή τύπου πρέσας). Επίσης, προμήθεια 4 κάδων σε μεταλλικό οικίσκο για την χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και αλουμινίου, χωρ. 1.100lt (περίπου έκαστος), που θα τοποθετηθούν σε ένα ( σημείο -“Γωνιά Ανακύκλωσης”, η δε εκκένωσή τους θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, (με υπερκατασκευή τύπου πρέσας και προμήθεια 56 υπέργειων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων τεσσάρων ρευμάτων σε ειδικά μεταλλικά συστήματα ανακύκλωσης, χωρητικότητας 120 λίτρων ανά στόμιο ρίψης που θα τοποθετηθούν σε δέκα τεσσάρα (14) εκπαιδευτικά συγκροτήματα, η δε εκκένωσή τους θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, (με υπερκατασκευή τύπου πρέσας).

Ο Δήμος, έχει επιλέξει σημεία χωροθέτησης των “Γωνιών Ανακύκλωσης”:

 

Θέση Γεωγ. στίγμα

ΕΓΣΑ 87

Περιγραφή θέσης Αριθμός υπόγειων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών
  Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ
1 408494,518

4354385,065

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΡΑΙΟΥ (εναντι ξενοδοχειου “VOLOS PALACE”      ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt  

 

 

 

 

 

 

 

32 (ΑΠΟ 4)

2 409534.729

4357007.305

OΓΛ ΜΕ ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ    ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
3 408571,776

4358110,752

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΕ ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ  ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
4 410318,162

4355963,323

ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ    ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
5 409502,318

4358251,872

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ – ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ

(επί της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)       ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt

6 408694,808

4357690,791

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ        ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
7 409978,833

4357745,428

ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ      ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
8 410331,656

4356424,096

 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΓΑΡΕΦΗ – ΙΑΤΡΟΥ ΤΖΑΝΝΟΥ

(επί της Ι.ΤΖΑΝΝΟΥ)      ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt

  Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9 408443,453

4358696,475

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΝΩΠΗΣ )      ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt 16 (ΑΠΟ 4)

 

10 406827,375

4358549,763

 ΠΑΡΚΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΚΑ ( ΣΙΛΟ)     ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 1100lt
11 408014,926

4359492,674

 

 ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ)      ΥΠΟΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 3000lt
12 408430,555

4359053,994

ΦΥΤΟΚΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 1100lt
    Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ  
13 414795,053

4354799,154

ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΡΑΚΕΙΑΣ   ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 1100lt 4
    Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ  
14 397902,961

4347845,626

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΒΟΧ) ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 1100lt 4
    Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ  
15 404497,714

4356648,86

 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 1100lt

4
ΣΥΝΟΛΟ 60 τεμ.

 

 

Επιπλέον, θα τοποθετηθούν υπέργειοι κάδοι εντός των αύλειων χώρων των παρακάτω εκπαιδευτικών συγκροτημάτων:

Θέση Γεωγ. στίγμα

ΕΓΣΑ 87

Περιγραφή θέσης
16 x=408919.513

ψ=4360530,571

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΥΤΟΚΟΥ
17 Χ=408538,836

ψ4358234,644

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
18 Χ=407268,178

Ψ=4356934,478

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
19 Χ=410674,027

Ψ=4356047,461

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
20 Χ=417450,682

Ψ=4353526,374

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21 Χ=410623,624

Ψ=4356217,456

7Ο  ΚΑΙ 22Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 20 -22
22 Χ=408813,077

ψ=4358154,021

13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΙ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΑΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
23 Χ=409667,418

Ψ=4358483,088

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  ΚΑΙ 3Ο ΕΠΑΛ  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΙΝΟΗΣ
 24 Χ=410593,726

ψ=435825,709

15Ο  ΚΑΙ 24ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΑΒΑΚΗ 83
 

25

Χ=406084,82

Ψ=4357458,08

 

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ    ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

26 Χ=409771,003

Ψ=4356706,804

 1ο  ΕΠΑΛ   ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
27 Χ=411173,959

Ψ=4359604,659

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
28 Χ=414944,808

Ψ=4354814,633

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
29 Χ=397227,346

Ψ=4347953,841

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

 

 

Εφεδρικές θέσεις δημιουργίας “Γωνιών Ανακύκλωσης”:

Θέση Γεωγ. στίγμα

ΕΓΣΑ 87

Περιγραφή θέσης
1.1 410252.91 4357778.11 Πάρκο (περικλείεται από τις οδούς Εσφιγμενίτου – Γιάννη Δήμου – Γαμβέτα)
1.2 409336.00 4358435.20 Πάρκο Χιλιαδούς (περικλείεται από τις οδούς Γιάννη Δήμου – Κουντουριώτου – Αγ. Βασιλείου – 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ)
1.3 408664.35 4358183.18 Χείρωνος & Ιποδάμειας (δίπλα στο Δημοτικό ΙΕΚ)
1.4 408269.59 4358444.20 Πάρκο (περικλείεται από τις οδούς Εφραιμίδου – Δορυλαίου – Εγγλεζονησίου – Καισαρείας)
1.5 407806.44 4358223.80 Πάρκο (περικλείεται από τις οδούς Προύσσης – Μυριωφύτου – Μενεμένης – Βρυουλών)

 

Τα συστήματα υπόγειων κάδων για ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών χωρίζονται σε δύο τμήματα, το υπέργειο και το υπόγειο. Στο υπέργειο τμήμα ανήκουν οι “πύργοι” εισαγωγής των υλικών, οι οποίες βρίσκονται πάνω από το έδαφος, ενώ στο υπόγειο τμήμα τοποθετούνται οι κάδοι υπόγειας αποθήκευσης. Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης τοποθετείται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου και πλήρως στεγανού φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής μετά από ανάκληση της πλατφόρμας του πεζοδρομίου οι κάδοι υπόγειας αποθήκευσης ανυψώνονται με υδραυλικό γερανό προσαρμοσμένο στα οχήματα συλλογής. Η συλλογή θα γίνεται ανά υλικό με συνήθη απορριμματοφόρα (τύπου πρέσας) με γερανό ανύψωσης στην οροφή τους, (για τους υπόγειους κάδους με κλειστό πυθμένα), και με γερανοφόρα φορτηγά οχήματα με ανοικτή καρότσα (για τους υπόγειους κάδους με ανοιγόμενο πυθμένα).

Θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί κάδοι υπόγειας αποθήκευσης χωρ. 2,5m³ (περίπου), ικανοποιώντας έτσι με τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες της περιοχής και αξιοποιώντας παράλληλα τις ιδιομορφίες του διαθέσιμου χώρου κατά περίσταση.

Το υπόγειο τμήμα καλύπτεται με πλατφόρμα πεζοδρόμου, η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του πεζοδρομίου, με επένδυση από υλικά όσο το δυνατό όμοια με αυτά που έχει το πεζοδρόμιο στο σημείο εγκατάστασης του (πλακάκι, κυβόλιθος κλπ). Η πλατφόρμα πεζοδρομίου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυση δυσάρεστων οσμών αλλά και της εισροής νερών εντός του φρεατίου και του κάδου.

Τα υπόγεια συστήματα προσωρινής αποθήκευσης δύναται να εγκατασταθούν σε “συστοιχίες” των περισσότερων του ενός με σκοπό τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων των προς συλλογή υλικών.

Προβλέπεται η δυνατότητα οι υπόγειοι κάδοι να λειτουργούν με σύστημα παρακολούθησης της στάθμης πλήρωσης τους και ελεγχόμενης πρόσβασης από τους χρήστες.

Οι δημότες, χρησιμοποιώντας μια Eξυπνη Kάρτα”/“Kάρτα Aνακύκλωσης” που θα τους χορηγηθεί, θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στα στόμια εισαγωγής των υπόγειων κάδων και θα μπορούν να απορρίπτουν τα προς ανακύκλωση υλικά και στη συνέχεια μέσω ειδικού λογισμικού θα τους αποδίδονται “Πόντοι Ανακύκλωσης” και θα εξαργυρώνονται με διάφορες υπηρεσίες ή προνόμια (πχ προσκλήσεις κοινωνικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκπτωση σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου κ.ά.). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης που ο Δήμος σχεδιάζει έχει ως στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  συνολικά € 1.157.044,00

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το