Οικονομία

Εξτρά φόροι για όσους έχουν πινακίδες με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας

Τεκµήριο, πρόσθετο φόρο εισοδήµατος, καθώς και φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα πληρώνουν όσοι έχουν στην κατοχή τους ΙΧ µε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον δεν διαθέτουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Αυτό ξεκαθαρίζεται πλέον µε τον πιο σαφή τρόπο σε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε την οποία απερρίφθη προσφυγή φορολογουµένου εναντίον του οποίου είχαν επιβληθεί πρόσθετοι φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις.
Συγκεκριµένα, ο φορολογούµενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και είχε εντοπιστεί από τις τελωνειακές Αρχές να οδηγεί πολυτελές όχηµα τύπου τζιπ, το οποίο όµως έφερε πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας. Πρόκειται, θα πρέπει να σηµειωθεί, για ένα φαινόµενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί έσπευσαν µε αυτόν τον τρόπο να ξεφύγουν από τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας και τα τσουχτερά τεκµήρια διαβίωσης των ΙΧ υψηλού κυβισµού.

Το ζήτηµα της κυκλοφορίας οχηµάτων µε ξένες πινακίδες στην Ελλάδα από φορολογικούς κατοίκους της χώρας µας αποτελεί πεδίο τριβής µεταξύ των φορολογουµένων και των φορολογικών Αρχών, διότι σχεδόν κάθε περίπτωση ελέγχου οχήµατος καταλήγει στα διοικητικά δικαστήρια που καλούνται να δώσουν λύσεις.

Ο έλεγχος
Κατά τον έλεγχο επιβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήµατος συνολικοί πρόσθετοι φόροι που ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ και αφορούν τεκµήριο, φόρο εισοδήµατος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης, πρόστιµο και εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013.
Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος προσέφυγε στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών κατά των αποτελεσµάτων του ελέγχου, µε επιχείρηµα ότι διέθετε µονοπρόσωπη επιχείρηση στη Βουλγαρία, καθώς και ότι το όχηµα βρισκόταν κατά την επίµαχη περίοδο σε ακινησία στη γειτονική χώρα.

Το σκεπτικό

Η Διεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της ΑΑ∆Ε, αφού εξέτασε συνολικά τον φάκελο της υπόθεσης και τα επιχειρήµατα του προσφεύγοντος, έλαβε υπόψη της τα εξής:

  • Με την εγκύκλιο 1094/1989 – ερµηνευτικές οδηγίες διευκρινίστηκε ότι το τεκµήριο αυτό εφαρµόζεται και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους αυτοκίνητα µε ξένους αριθµούς κυκλοφορίας.
  • Την αλληλογραφία της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων της ΑΑ∆Ε µε τις φορολογικές Αρχές της Βουλγαρίας, από την οποία προέκυψε ότι κατά τις χρήσεις 2012 και 2013 η µονοπρόσωπη επιχείρηση του ιδιοκτήτη του οχήµατος δεν είχε καµία πραγµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα στη γειτονική χώρα.
  • Το γεγονός ότι δεν προέκυψε από κανένα επίσηµο έγγραφο που προσκόµισε ο ιδιοκτήτης ότι το όχηµα ήταν σε ακινησία κατά την επίµαχη περίοδο.

Τέρμα οι εταιρίες-σφραγίδες

Στην πράξη, µε την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζεται εµµέσως ότι η κυκλοφορία οχηµάτων µε ξένες πινακίδες από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που το όχηµα ανήκει σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού ή φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, εφόσον αυτός διαθέτει στη χώρα όπου έχει ταξινοµηθεί το όχηµα πραγµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το