Τοπικά

Εξώδικο Ν. Παπαπέτρου σε εφημερίδα και ιστοσελίδα

Εξώδικη διαμαρτυρία προς εφημερίδα του Βόλου και ιστοσελίδα απέστειλε ο δικηγόρος και επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο «Συμμαχία για τον Βόλο», κ. Νίκος Παπαπέτρου.
Στο εξώδικο αναφέρονται τα εξής:
«Του Νικολάου Παπαπέτρου του Δημητρίου και της Ουρανίας, δικηγόρου Βόλου (Α.Μ. Δ.Σ.Β. 284), κατοίκου Βόλου, οδός, αριθμ., ΑΔΤ:, ΑΦΜ, δημοτικού συμβούλου του Δήμου Βόλου και επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ».
ΠΡΟΣ
1/ Τη μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με την επωνυμία «ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ», που εδρεύει στη Λεωφόρο Δημητριάδος, αριθμ., Τ.Κ. 38221, με αριθμό ΓΕΜΗ: και ΑΦΜ:, όπως νόμιμα εκπροσωπείται – [email protected].
2/ Τον Γεώργιο Πώποτα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας, εκδότη και διευθυντή της καθημερινής εφημερίδας της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής σελίδας – έκδοσης, κάτοικο ομοίως – [email protected].
3/ Την Ελένη Χάνου, δημοσιογράφο της ανωτέρω εφημερίδας, η οποία υπογράφει το σχετικό άρθρο, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας – [email protected].
4/ Τον Δημήτρη Μαρέδη ιδιοκτήτη, διαχειριστή ιστοσελίδας και διευθυντή σύνταξης της ηλεκτρονικής εφημερίδας με την επωνυμία «TheNewspaper.gr», η οποία εδρεύει στον Βόλο, οδός Παύλου Μελά 33 – Σωκράτους, κάτοχου του ΑΦΜ, – [email protected].
5/ Τον Αχιλλέα Μπέο του Νικολάου, δήμαρχο Βόλου, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητός του, Βόλου (Δημαρχείο Βόλου).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1/ Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου
2/ Την εταιρία Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.
3/ Τον τηλεοπτικό σταθμό ASTRA tv ([email protected], [email protected])
Ι.
Από τις 13/01/1988 ασκώ το λειτούργημα του δικηγόρου, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Στη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής, ουδέποτε τιμωρήθηκα πειθαρχικά, ούτε απαγγέλθηκε σε βάρος μου οποιαδήποτε κατηγορία (ποινική ή πειθαρχική). Ασκώ «μάχιμη» δικηγορία, χειριζόμενος υποθέσεις όλων των αντικειμένων (αστικές, ποινικές, διοικητικές, κ.λπ.). Οι παραστάσεις μου σε δικαστήρια όλων των βαθμιδών (και για κάθε είδους υποθέσεις), είναι από τις περισσότερες των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, και μάλιστα επί σειρά ετών. Ο δικηγορικός σύλλογος, αναγνωρίζοντας την επαγγελματική μου επάρκεια και συνέπεια, με έχει ορίσει Εισηγητή σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια και για πλήθος θεμάτων (Εθνικό Κτηματολόγιο, Bullying, Πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, Ευθύνη του τύπου, κ.λπ.). Επίσης, έχω ορισθεί μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων του Εφετείου Λάρισας.
Έθεσα υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση της Δημαρχίας στον Δήμο Βόλου, ως επικεφαλής του Συνδυασμού με την ονομασία «Συμμαχία για τον Βόλο – Νίκος Παπαπέτρος», στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Ο Συνδυασμός μας συγκέντρωσε το ποσοστό του 38,19 % των εκλογέων και συγκεκριμένα 22.234 ψήφους, και εξελέγην δημοτικός σύμβουλος Βόλου, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.
Επανειλημμένα, από τότε που εξέφρασα δημοσίως τη βούλησή μου για κάθοδο στις δημοτικές εκλογές, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, αλλά και μετά, έχω υποστεί πάμπολλες προσβολές σε προσωπικό επίπεδο, από τον Δήμαρχο Βόλου, που δεν συνέχονται με την πολιτική μου δραστηριότητα.
ΙΙ.
Α. Το άρθρο 37 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ορίζει ότι: «Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση ν’ αναλαμβάνει κάθε υπόθεση, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως αβάσιμη και δεν είναι δεκτική υπεράσπισης…».
Η ανάληψη λοιπόν χειρισμού των υποθέσεων αποτελεί υποχρέωση του Δικηγόρου και όχι απλή ευχέρεια ή δυνατότητα.
Το άρθρο 34 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) αναφέρει ότι: «Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται ν’ απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που λειτουργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης».
Πρόσωπο που λειτουργεί στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης είναι και ο Δήμαρχος Βόλου.
Β. Το άρθρο 1 του «Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων (Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος)», ορίζει ότι: Ο δημοσιογράφος αυτοδεσμεύεται να εφαρμόσει και να περιφρουρήσει τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
«Άρθρο 1.
δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.
ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.
στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή θέση έναντι του θιγομένου.
Άρθρο 2, περ. β
β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.
ΙΙΙ.
Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος στις 29/2/2024, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην τηλεόραση του ASTRA tv (Βολιώτικος τηλεοπτικός σταθμός), αναφερόμενος, όπως πολλές φορές άλλωστε και στο παρελθόν, με όλως απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο στο πρόσωπό μου.
Η εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», στην ηλεκτρονική της έκδοση της 29ης-2-2024, παρέθεσε το ακόλουθο άρθρο:
«ΤΟΠΙΚΑ
Αχιλλέας Μπέος: «Ο Βόλος είναι τυχερός που δεν έπεσε σε μία χούφτα χασοδίκιδων»
29 Φεβρουαρίου 2024 – 20:28
Αιχμές κατά της μείζονος μειοψηφίας για προσπάθειες δυσφήμισης της πόλης του Βόλου, άφησε ο δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Astra.
«Ο Βόλος είναι τυχερός που δεν έπεσε σε μία χούφτα χασοδίκιδων. Η παράταξη του Παπαπέτρου τόσο καιρό αντί να κάνει προτάσεις, κάνει μόνο ενστάσεις και προσφυγές. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα χάος, μία χούφτα από χασοδίκες. Κάνουν προσφυγές τις έχουν χάσει όλες. Κέρδισε μία υπόθεση σε βάρος του Δήμου Βόλου και πανηγυρίζει. Μέχρι το καλοκαίρι θα αντέξουν, μετά θα διαλυθούν. Ο εκπρόσωπος της Χαλυβουργίας, όπως τον αποκαλώ δεν μπορεί να θέλει να εκπροσωπεί τους πολίτες και να υπερασπίζεται τη Χαλυβουργία. Όλα αυτά είναι μία βιτρίνα, που θα σπάσει» δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος μεταξύ άλλων.
Στη συνέχεια ενημέρωσε πως σύντομα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ώστε να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για όλα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Εκτός του ανωτέρω δημοσιεύματος, στην έντυπη έκδοση της 1ης/3/2024 και στις παραπολιτικές στήλες, δημοσιεύεται σχόλιο της κας Ελένης Χάνου με τον ακόλουθο τίτλο:
«Αποκαλύψεις.
Συνέντευξη Τύπου για την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε μέσα από την ενημερωτική εκπομπή του Astra «Συμβαίνει Τώρα», ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, προκειμένου να ενημερώσει, όπως είπε, για τον ρόλο της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου.
Ο κ. Μπέος ανέφερε ότι η αντιπολίτευση δεν κατέβηκε στις εκλογές για να προσφέρει στην πόλη, αλλά είχε άλλους στόχους, τους οποίους δεσμεύτηκε να αποκαλύψει με στοιχεία.
Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ακόμη και στελέχη της αντιπολίτευσης παραπλανήθηκαν, γιατί δεν γνώριζαν… τους πραγματικούς στόχους.
Πραγματικά περιμένουμε με ενδιαφέρον τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο δήμαρχος. Ε.Χ».
Η ηλεκτρονική εφημερίδα με την επωνυμία «TheNewspaper.gr» στις 29-2-2024, παρέθεσε το ακόλουθο άρθρο:
«ΤΟΠΙΚΑ
Αχ. Μπέος για παράταξη Ν. Παπαπέτρου: «Μέχρι το καλοκαίρι θα αντέξουν, είναι μία χούφτα από χασοδίκες»
Συνέντευξη στην τηλεόραση του Astra, παραχώρησε ο Αχιλλέας Μπέος. Την εκτίμηση ότι το καλοκαίρι θα διαλυθεί η παράταξη «Συμμαχία για τον Βόλο» με αρχηγό τον Νίκο Παπαπέτρο, εξέφρασε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.
Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα χάος, μία χούφτα από χασοδίκες. Κάνουν προσφυγές τις έχουν χάσει όλες. Κέρδισε μία υπόθεση σε βάρος του Δήμου Βόλου και πανηγυρίζει. Μέχρι το καλοκαίρι θα αντέξουν, μετά θα διαλυθούν. Ο εκπρόσωπος της Χαλυβουργίας, έτσι θα τον αποκαλώ, έχει και κομμάτια ηθικής που είναι εκτεθειμένος. Δεν μπορεί να θέλει να εκπροσωπεί τους πολίτες και να υπερασπίζεται τη Χαλυβουργία. Είναι μία βιτρίνα, η οποία και θα σπάσει. Θα μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου. Είναι ένα άδειο μύδι, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ετοίμαζε προσφυγή στο λάπτοπ».
IV.
α. Όπως ήδη ανέφερα, στα πλαίσια του λειτουργήματός μου, έχω υποχρέωση ν’ αναλαμβάνω τις υποθέσεις που μου ανατίθενται.
β. Οι υποθέσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε. ήταν και είναι όλες δεκτικές υπερασπίσεως και απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι οι πλείστες εξ αυτών που χειρίστηκα είχαν αίσια έκβαση. Εξάλλου, η εταιρία Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε., αποτελεί παλιά βιομηχανία της Ελλάδας και δεν είναι καθόλου μειωτικό για κάποιον δικηγόρο ν’ αναλαμβάνει υποθέσεις της, ούτε φυσικά και ανήθικο. Σε κάθε περίπτωση, τις υποθέσεις της ανωτέρω εταιρίας – όσες μου ανατίθενται – τις αναλαμβάνω και τις χειρίζομαι ως πληρεξούσιος δικηγόρος και όχι ως εκπρόσωπός της.
γ. Οι επαγγελματικές μου ενασχολήσεις και υποχρεώσεις ουδόλως συνδέονται με την πολιτική μου δραστηριότητα.
δ. Ο προσβλητικός χαρακτηρισμός «χασοδίκης» αφορά στην επαγγελματική μου επάρκεια ή όχι και όχι στην πολιτική μου δραστηριότητα. Και η χρήση της φράσης αυτής σαφώς και έχει σκοπό μειωτικό της προσωπικότητάς μου, εκδηλώνει περιφρόνηση και αμφισβήτηση της ηθικής, κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασής μου. Η ιδιότητα του πολιτικού δικαιολογεί την άσκηση ακόμα και δριμείας κριτικής, αρκεί αυτή να μη συνιστά προσωπική επίθεση, όπως συμβαίνει εν προκειμένω κατ’ επανάληψη.
ε. Η επανάληψη και η αυτούσια παράθεση από δημοσιογραφικά έντυπα των ανωτέρω φράσεων συνεπάγεται αναπαραγωγή προσβλητικών σε βάρος μου σχολίων και αναφορών. Τα σχόλια αυτά ήταν εμφανώς ενοχλητικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά και υπερέβαιναν κατάφωρα τα αποδεκτά όρια της ελευθερίας της έκφρασης. Παραβίαση του καθήκοντος αληθείας που δεσμεύει τους δημοσιογράφους συνιστά και η αναδηµοσίευση κρίσεων προσβλητικών για την προσωπικότητα και το ήθος του ατόμου. Στην περίπτωση προσβολής της τιμής ή της υπόληψης ενός προσώπου από δημοσίευμα, διαμορφώνεται το εξής «σχήμα» ευθυνών: α) ευθύνη του ιδιοκτήτη της έκδοσης, β) η ευθύνη του εκδότη ή του διευθυντή σύνταξης που θεμελιώνεται, είτε στο ότι δεν εμπόδισε τη δημοσίευσή της προσβλητικής πληροφορίας παρά το γεγονός ότι γνώριζε το περιεχόμενο, είτε βάσει της σχέσης πρόστησης που τον συνδέει με τον συντάκτη του δημοσιεύματος και, τέλος, γ) η υποκειμενική ευθύνη του συντάκτη του δημοσιεύματος.
στ. Οι αναφορές σε μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως τυγχάνω εγώ, αλλά και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του τύπου «χούφτα χασοδίκηδων», προσβάλει και μειώνει το κύρος των δικηγόρων του Βόλου, αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ανήκουμε.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντόνως, για τις προσβλητικές δηλώσεις του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου προς το πρόσωπό μου, όπως επίσης και για την αυτούσια αναπαραγωγή αυτών από την εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική της έκδοση, αλλά και από την ηλεκτρονική εφημερίδα με την επωνυμία «TheNewspaper.gr».
ΚΑΛΩ την εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καθώς και τον εκδότη αυτής και τη δημοσιογράφο που υπογράφουν το σχετικό δημοσίευμα, ν’ ανακαλέσουν άμεσα αυτό, να το αποσύρουν από την ηλεκτρονική ανάρτηση και επιπλέον να δημοσιεύσουν, σε ίδιο χώρο και έκταση, επανορθωτικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι δεν υιοθετούν ούτε τις φράσεις, ούτε τους χαρακτηρισμούς του Δημάρχου Βόλου και ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση και ανάρτηση δεν εκφράζει τους ίδιους προσωπικά και την εφημερίδα. Ομοίως ΚΑΛΩ και την ηλεκτρονική εφημερίδα με την επωνυμία «TheNewspaper.gr», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καθώς και το Διαχειριστή της – Διευθυντή Σύνταξής της ν’ ανακαλέσουν άμεσα αυτό, να το αποσύρουν από την ηλεκτρονική ανάρτηση και επιπλέον να δημοσιεύσουν, σε ίδιο χώρο και έκταση, επανορθωτικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι δεν υιοθετούν ούτε τις φράσεις, ούτε τους χαρακτηρισμούς του Δημάρχου Βόλου και ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση και ανάρτηση δεν εκφράζει τους ίδιους προσωπικά και την ηλεκτρονική εφημερίδα.
ΖΗΤΩ επίσης να δημοσιευτεί, αυτούσια και χωρίς καμία περικοπή, η όχλησή μου αυτή τόσο στην εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» (έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση), όσο και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με την επωνυμία «TheNewspaper.gr»,
ΖΗΤΩ απ’ όλους στους οποίους απευθύνεται η παρούσα (επιχειρήσεων του Τύπου, εκδοτών και δημοσιογράφων) να μην προβούν στο μέλλον σε αυτούσιες τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές ή διαδικτυακές αναδημοσιεύσεις και αναπαραγωγές σχολίων ή αναφορών προσβλητικών για την προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική μου αξιοπρέπεια.
ΚΑΛΩ επίσης, τον Δήμαρχο Βόλου να προβεί σε ανασκευή και ανάκληση των προσβλητικών σχολίων για το πρόσωπό μου, με νέες δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ASTRA tv, στην εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με την επωνυμία «TheNewspaper.gr», και να μην προβεί εκ νέου σε προσβλητικές για το πρόσωπό μου δηλώσεις και μάλιστα δημόσια.
Η παρούσα επιστολή μου κοινοποιείται:
(α) Στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, προκειμένου να λάβει κάθε μέτρο προστασίας του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των μελών του – δικηγόρων που ασκούν το λειτούργημα αυτό στην πόλη του Βόλου.
(β) Στον τηλεοπτικό σταθμό ASTRA tv, προκειμένου ν’ ανακοινώσει, δημοσίως αυτούσια και στο σύνολό της, τη δήλωσή μου αυτή, με την επιπλέον επισήμανση ότι η διεύθυνση του σταθμού δεν υιοθετεί τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του Δημάρχου Βόλου κου Αχιλλέα Μπέου για το πρόσωπό μου.
ΔΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε δικαιώματός μου
Βόλος, 1 Μαρτίου 2024
Ο διαμαρτυρόμενος, δηλών και προσκαλών».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το