Τοπικά

Πάνω από 450.000 ευρώ επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ν.Πηλίου

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Νοτίου Πηλίου για το 2024, εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο Βόλου. Μάλιστα, το πρόγραμμα προϋπολογίζεται σε 469.900 ευρώ.
Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς απασχολεί όλους τους Δήμους της Ελλάδας και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Σήμερα εκτιμάται ότι στον Δήμο Νοτίου Πηλίου υπάρχουν περίπου 1.000 αδέσποτα σκυλιά και παραπάνω από 2.500 γάτες. Συνεπώς θα πρέπει ο Δήμος να διαχειριστεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό αδέσποτων, με ελάχιστα μέσα και χωρίς να υπάρχει άμεση λύση για τον περιορισμό του αριθμού αυτού. Με βάση τις δυνατότητες του Δήμου, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και με μεμονωμένους φιλόζωους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σημαντική κρίνεται η συμβολή του Δήμου στην ευαισθητοποίηση των δημοτών για την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων συντροφιάς που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία του δήμου, από 1/1/2023 μέχρι 31/12/2023, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους και τη ΖΑΠ Νοτίου Πηλίου προχώρησαν στη περισυλλογή – καταγραφή και σήμανση 600 σκύλων και 700 γατών, στην κτηνιατρική περίθαλψη και θεραπείες σε 100 σκύλους και 70 γάτες, στον εμβολιασμό 600 σκύλων και 700 γατών, στη στείρωση 300 σκύλων και 650 γατών και στην αποπαρασίτωση 600 σκύλων και 700 γατών. Επίσης σε αναδοχή δόθηκαν 200 σκύλοι, υιοθετήθηκαν 240 σκύλοι και 40 γάτες, επανεντάχθηκαν στο φυσικό περιβάλλον 100 σκύλοι και 700 γάτες.

Η σύλληψη αδέσποτων σκύλων είναι μία δύσκολη εργασία, που απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία, καθώς και εξοικείωση στον χειρισμό συχνά επιθετικών ζώων. Το ίδιο απαιτεί και η σίτιση των αδέσποτων ζώων στα σημεία τροφοληψίας, όπου λόγω της ύπαρξης πολλών ζώων – που είναι φυσιολογικό να δημιουργούν και αγέλες παρατηρούνται συχνά επιθετικές συμπεριφορές, ιδιαιτέρως τη στιγμή που δίνεται τροφή. Επειδή στην υπηρεσία δεν υπάρχουν υπάλληλοι έμπειροι ή κατάλληλα εκπαιδευμένοι στην αιχμαλωσία και εξοικειωμένοι στον χειρισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά ούτε και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο όχημα, η εργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό και πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο. Ο ανάδοχος θα απασχολείται με την περισυλλογή, τη μεταφορά σε συμβεβλημένο με τον Δήμο κτηνίατρο και την επανένταξη 300 αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Επίσης θα έχει τη μέριμνα για τη σίτιση σε διήμερη βάση αδέσποτων σκύλων στα σημεία τροφοληψίας, που θα οριστούν εκτός κατοικημένων περιοχών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τροφές που θα του παρέχονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο. Θα διαθέτει επίσης τον κατάλληλο εξοπλισμό (όχημα, κλουβιά μεταφοράς, παγίδες, λουριά κ.τ.λ.). Για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και επανατοποθέτησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο φυσικό τους περιβάλλον, προβλέπεται η διάθεση συνολικού ποσού 30.000 ευρώ.
Μάλιστα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, περιλαμβάνεται και αναλύεται η συνεργασία με φιλοζωικές και η δημιουργία επιτροπών.

Καταφύγιο
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος και λοιπές διατάξεις». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 379.900,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και προβλέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νοτίου Πηλίου προϋπολογισμού 372.000 ευρώ και η προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη συμμόρφωση του Δήμου Νοτίου Πηλίου με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021, προϋπολογισμού 7.900ευρώ.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου Νοτίου Πηλίου, εκτιμάται στις 469.900 ευρώ. Ειδικότερα, έχουν προϋπολογιστεί 45.000 ευρώ για κτηνιατρικές υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ποσό 15.000 ευρώ για προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα, ποσό 30.000 ευρώ για υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων, ποσό 7.900 ευρώ για προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη συμμόρφωση του δήμου Νοτίου Πηλίου με τις υποχρεώσεις του που απορρέσουν από τον Νόμο 4830/2021, και ποσό 372.000 ευρώ για την κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Εκπαιδευτικές δράσεις
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τη «Ζωοφιλική Αδέσποτων Πηλίου – ΖΑΠ», θα προετοιμάσει και θα προβεί στην παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία εκπαίδευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου, θα συντάξει ενημερωτικό φυλλάδιο για την ισχύουσα νομοθεσία στον τρόπο διαχείρισης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που θα διανεμηθεί μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους δημότες, το οποίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα προβεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου όσον αφορά στην ευζωία των ζώων -αδέσποτων και δεσποζόμενων- και τα δικαιώματα αυτών, καθώς και τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το