Τοπικά

Ετήσια επέκταση συμβολαίων χωρίς αυξήσεις στα ενοίκια αποφάσισε ο ΟΛΒ για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε χώρους του

Με ένα χρόνο επέκταση συμβολαίων χωρίς αναπροσαρμογές στα ενοίκια «συνδράμει» ο ΟΛΒ τις επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω κορωνοϊού.
Κανονιστικού χαρακτήρα ρύθμιση, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η εφαρμογή των θεσμοθετημένων, από την Πολιτεία, μέτρων ανάσχεσης του κορωνοϊού COVID-19, σε επιχειρήσεις οι οποίες στεγάζονται επί λιμενικών χώρων, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΛΒ.Η ρύθμιση «ανακούφισης» αφορά στην επέκταση των συμβολαίων χρήσης των χώρων κατά ένα χρόνο…

Σύμφωνα με τον ΟΛΒ το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού, επέφερε την πραγματική απομείωση του «εκμεταλλεύσιμου» χρόνου των παραχωρήσεων, τουλάχιστον κατά τον χρόνο που ίσχυε η σχετική απαγόρευση λειτουργίας με κρατική εντολή, ενώ από εμπορικής σκοπιάς το χρονικό διάστημα αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ασύμμετρες, μεταξύ των επιχειρήσεων αναφοράς, συνέπειες, δεδομένης της εποχικότητας που διακρίνει ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η ρύθμιση θα αφορά είτε τα καταστήματα που διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής μισθωτικής αξίας είτε αφορούν σε χώρους του κτιρίου ΙΑΣΩΝ (κεντρικός προβλήτας λιμένος-επιβατικός σταθμός) που έχουν χαρακτηριστικά χώρων με υψηλή μισθωτική αξία, ενώ λοιποί χώροι/καταστήματα, που δεν εντάσσονται στις κατηγοριοποιήσεις της υψηλής μισθωτικής αξίας, δεν χρήζουν ρυθμιστικής παρέμβασης, όπως αποφασίστηκε.

Μειώσεις στα ενοίκια δεν προβλέπονται και αποφασίστηκε μόνο η επέκταση του χρόνου ισχύος των παραχωρήσεων, με σκοπό τη στέγαση είτε καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης μισθωτικής αξίας, είτε των χώρων που συγκροτούν το κτίριο ΙΑΣΩΝ (κεντρικός προβλήτας λιμένος – επιβατικός σταθμός) με λοιπές χρήσεις (πλην κ.υ.ε.) και διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής μισθωτικής αξίας και οι οποίες έπαυσαν προσωρινά τη λειτουργία τους με ρητή κρατική εντολή.
Η ρύθμιση συνίσταται στην κατ’ αρχήν επέκταση, κατά ένα επιπλέον έτος, του χρονικού διαστήματος ισχύος της υφιστάμενης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χωρίς καμία διαφοροποίηση των όρων που διέπουν την παραχώρηση υφισταμένως, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα, στους παραχωρησιούχους, θα δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, περαιτέρω χρονικής επέκτασης, κατά δύο) επιπλέον έτη πέραν του ενός έτους, της ισχύος των υφιστάμενων παραχωρήσεων δικαιωμάτων χρήσης, που έχουν εγκριθεί. Η χρονική επέκταση θα υλοποιείται χωρίς καμία διαφοροποίηση των όρων που διέπουν την παραχώρηση, πλην του οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο, για την επεκτεινόμενη χρονική περίοδο (διετία), θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 10% επιπλέον του αντιστοίχως καταβαλλόμενου, κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος της παραχώρησης.

Διαγωνισμός για προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού
Στο μεταξύ, εγκρίθηκαν οι όροι για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού λιμένος, προϋπολογισμού €3.000.000 πλέον ΦΠΑ. Ο γερανός θα έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 120τόνων, ενώ θα μπορεί, με τη χρήση κατάλληλης αρπάγης, να χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού και χύδην φορτίου.
Η προμήθεια του γερανού καθώς και η προμήθεια μηχανήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, κινείται προς την κατεύθυνση ανανέωσής του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γηρασμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας των δύο μηχανημάτων ανέρχεται σε €3.500.000, ενώ τονίζεται ότι το 35% θα συγχρηματοδοτηθεί από Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020.
Τα δύο μηχανήματα εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν κατά πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες του λιμένα, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας εκτέλεσης των εργασιών και στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το