Τοπικά

Επιμελητήριο Μαγνησίας: Προτάσεις για τη βελτίωση του Προγράμματος επιδότησης επί των παγίων δαπανών

Την χρηματοδότηση όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων, αλλά και να μην υπάρχει αθέμιτος αποκλεισμός αυτών ζητά με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Επιμελητήριο Μαγνησίας αναφορικά στο πρόγραμμα επιδότησης επί των παγίων δαπανών.
Πιο συγκεκριμένα στις προτάσεις που κατέθεσε η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου με την επιστολή της συγκαταλέγονται η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις σε αυτό, η δυνατότητα συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αν απασχολούν εργαζόμενο ή όχι, αλλά και η αφαίρεση τυχόν ενισχύσεων σε ποσοστό 50% και όχι πλήρως.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην ανακούφιση των επιχειρήσεων που πλήγηκαν από την πανδημία του COVID-19 ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις τροποποιήσεων από την πλευρά του Επιμελητηρίου, ώστε να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων και να μην υπάρχει αθέμιτος αποκλεισμός αυτών.

«Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως ο άμεσος και κύριος φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, θα θέλαμε να σας συστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα σημεία του, τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να επωφεληθούν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις ιδίως οι ατομικές μικρές και όχι μόνο οι μεγάλες ή λίγες στον αριθμό επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας είναι οι κάτωθι :
Θεωρούμε βασικό στοιχείο για την επιτυχία του εν λόγω προγράμματος να αυξηθεί σημαντικά ο αρχικός προϋπολογισμός ο οποίος κυμαίνεται μόλις στα 500 εκ. ευρώ διότι το ποσό αυτό εν τοις πράγμασι δε θα καταφέρει να καλύψει όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις, με συνέπεια πολλές εξ αυτών να μην συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.
Ένα ακόμα καίριο σημείο που χρήζει βελτίωσης οπωσδήποτε είναι ο όρος ότι για την ένταξη στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να απασχολεί έστω εργαζόμενο (τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης). Δεδομένου ότι ο σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με εργαζομένους μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα αποκλείονται από το πρόγραμμα όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν απασχολούν εργαζόμενους, δημιουργώντας αφενός ανισορροπία στην αγορά, αφετέρου δυσμενή και μη νόμιμο διαχωρισμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Σημειώνουμε δε, ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι που έχουν λάβει τη λιγότερη ενίσχυση και υποστήριξη από τις υπόλοιπες. Επομένως στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να δύναται να μετέχουν όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξαρτήτως αν απασχολούν εργαζόμενο ή όχι.

Περαιτέρω, ένας ακόμα δυσμενής για τις επιχειρήσεις όρος είναι ότι εφόσον μια επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις ένταξης της στο πρόγραμμα, από αυτό θα αφαιρούνται και όλες οι ενισχύσεις που έλαβε εντός του έτους 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Δίνοντας ένα παράδειγμα, μια μικρή πληττόμενη επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας που ενδεχομένως εντάχθηκε και στους 4 κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής που αφορούσαν το έτος 2020 και έλαβε π.χ. 8.000€, αυτό το χρηματικό ποσό θα αφαιρεθεί από την ενίσχυση που τυχόν θα λάβει από το εν λόγω πρόγραμμα. Ωστόσο παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 50% και πλέον αυτών των ενισχύσεων είναι επιστρεπτέο [και εντόκως], άρα στην πράξη η ενίσχυση που έλαβε μια επιχείρηση είναι της τάξεως του 50%, επομένως πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν ενισχύσεις σε ποσοστό 50% και όχι πλήρως. Σημειώνουμε δε, ότι το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών της επιχείρησης, αλλά και για την επιβίωση του επιχειρηματία – επαγγελματία και της οικογένειάς του καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν απολύτως κανένα έσοδο.
Το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην ανακούφιση των επιχειρήσεων που πλήγηκαν από την πανδημία του COVID-19 ωστόσο θα πρέπει να λάβουν χώρα οι ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις των όρων προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων και να μην υπάρχει αθέμιτος αποκλεισμός αυτών».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το