Τοπικά

Επικαιροποίηση στοιχείων για το υδατοδρόμιο του Βόλου – Την προκήρυξη έβγαλε στον «αέρα» ο ΟΛΒ

Ο χρόνος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου από την Κυβέρνηση με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες θα καθορίσει τον χρόνο εγκατάστασης των υδροπλάνων.
Την προκήρυξη επικαιροποίησης όλων των στοιχείων για το υδατοδρόμιο του Βόλου έβγαλε στον «αέρα» ο Οργανισμός Λιμένος, για να προχωρήσει η έκδοση άδειας. Οι μελέτες που θα κατατεθούν, πρέπει να παραδοθούν σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η άδεια θα εκδοθεί εφόσον η Κυβέρνηση ορίσει το θεσμικό πλαίσιο. Ο ΟΛΒ θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει υδατοδρόμιο, εφόσον καθορίσει το υπουργείο μεταφορών τους όρους.

Ο ΟΛΒ θα αναθέσει σε ανάδοχο την επικαιροποίηση των αναγκαίων μελετών-σχεδίων για την επανυποβολή φακέλου προς έγκριση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Ειδικότερα, θα επικαιροποιηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το πρόγραμμα Ασφάλειας και το σχέδιο Σ Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων.
Η συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα γίνει από τον ΟΛΒ ΑΕ, ο οποίος θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις.
Σύμφωνα με τον φάκελο στοιχείων που θα συνταχθεί, ο αρμόδιος φορέας (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Τμήμα Εναέριων Μεταφορών) θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται
πρόσθετα στοιχεία ή και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου του Λιμένα Βόλου.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας, απαλλαγή από τις αγκυλώσεις και χρονο-καθυστερήσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το