Τοπικά

Επιδότηση έως 65% για μονάδες αγροδιατροφής και τουριστικών καταλυμάτων σε Μαγνησία – Β. Σποράδες

Η ίδρυση μονάδων παραγωγής που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, καπνό, ακόμα και ζυθοποιία, αλλά και ο εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης ή η ίδρυση επιχειρήσεων χειροτεχνίας και ωδείων, επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 65% στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Leader στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος).
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που έχει εκδώσει η Αναπτυξιακή Πηλίου ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.
Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος και ανάλογα με τις υποδράσεις είναι νομικά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή συνεργατικά σχήματα.
Οι επενδύσεις που μπορούν να προχωρήσουν οι δικαιούχοι αφορούν κυρίως στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας, της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα), αλλά και της μεταφοράς γνώσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα.
Η ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 65% του συνολικού ύψους της επένδυσης, χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή και εξοπλισμό και τις 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το δυνητικό δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ), αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του σε «φόρμα εγγραφής», καταχωρίζεται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασής του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του είναι ο ΑΦΜ. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασής του. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το