Τοπικά

Ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων με επιχορήγηση 

Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00.
Η παρουσίαση της δράσης θα γίνει διαδικτυακά από τον Υπεύθυνο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΑΕΔΕΠ κ. Παναγιώτη Βενετσάνο και θα προβληθεί στο κανάλι της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης πάνω στη δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

Η δράση έχει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την έγκριση της και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του Άρθρου 65 του Νόμου 4688/2020 και μέχρι 100 ευρώ κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5000 €.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με σειρά προτεραιότητας στη πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.aedep.gr ή και να επικοινωνούν με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, [email protected], Υπεύθυνη κ.
Πηνελόπη Γεραμπίνη).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το