Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση των νοικοκυριών που δεν προσφέρουν τα βασικά στα παιδιά τους

ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκαν μέσα την πενταετία, 2009 -2013, τα ποσοστά των νοικοκυριών της χώρας που αδυνατούν να προσφέρουν βασικά αγαθά στα παιδιά τους, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Αναλυτικά:

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται οι δείκτες υλικής στέρησης για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2012.

Βασικές διαπιστώσεις

• Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι, τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος σε ποσοστό 99,3%. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του.

Τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος, ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό.

• Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου.

Σε ποσοστό 82,9%, τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν ότι έχουν την δυνατότητα να καλύψουν οικονομικά την τακτική συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα σε ποσοστό 36,3%

• Το 86% περίπου των νοικοκυριών, με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, μπορεί να καλύψει οικονομικά τη διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων (γενέθλια, ονομαστικές εορτές κλπ.), ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό είναι 66,9% και 93,4%, αντίστοιχα.

• Το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά την συμμετοχή των παιδιών του σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις με ίδιους οικονομικούς πόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα μη φτωχά νοικοκυριά ανέρχεται σε 8,8%

• Στις αστικές περιοχές κατάλληλο χώρο στην κατοικία για την σχολική μελέτη των παιδιών δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέχει το 18,8% των νοικοκυριών, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό είναι μικρότερο και ανέρχεται σε 16,5%

Στις αγροτικές περιοχές, τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν, ότι για οικονομικούς λόγους, δεν μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις με ίδιους οικονομικούς όρους σε ποσοστό 34,2%,

_ τη δυνατότητα να συμμετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής σε ποσοστό 15,2%, και

_ εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι, κατάλληλα για την ηλικία τους σε ποσοστό 10,4%

Τα ποσοστά για τις αστικές περιοχές ανέρχονται σε 23,5%, 13,5% και 7,8% αντίστοιχα.

• Στις αστικές περιοχές, σε ποσοστό 7,7%, τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν, ότι για οικονομικούς λόγους, δεν μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση.

Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο αδυναμία να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά με 3 παιδιά δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδρομές σε ποσοστό 45,1% ενώ για τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά το ποσοστό ανέρχεται σε 66,5%. Αντίστοιχα, τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (γενέθλια, ονομαστικές εορτές κλπ.), δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονομικούς λόγους,

τα νοικοκυριά με 3 παιδιά σε ποσοστό 16% περίπου, ενώ τα νοικοκυριά με 4 ή περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά τους σε ποσοστό 28,6%

• Σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας για το έτος 2009, το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες έχει αυξηθεί. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδρομές, το οποίο ανέρχεται σε 25,4% το 2013 από 7,6% που ήταν το 2009. Αντίστοιχα, κατάλληλο χώρο για σχολική μελέτη δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονομικούς λόγους, τα νοικοκυριά σε ποσοστό 18,4%, ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 11,7%%. Αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά των νοικοκυριών που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση (7,4% το 2013 από 4,0% το 2009), καθώς και τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το