Τοπικά

Εκποίηση εγκαταλειμμένων ΙΧ αυτοκινήτων από τον Δήμο Αλμυρού

Την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων με πλειοδοτική δημοπρασία αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού τους. Οι όροι της δημοπρασίας θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από την εκτίμηση του τιμήματος από αρμόδια επιτροπή.

Σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αλμυρού, έχουν εντοπιστεί αρκετά εγκαταλελειμμένα οχήματα, κυρίως χωρίς πινακίδες.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για τον λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή και αποταξινόμησή του.

Η εκποίηση των οχημάτων αυτών στοχεύει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα θα επιτευχθεί μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων με απώτερο σκοπό, την ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και εν γένει την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010 οι δημοπρασίες για την εκποίηση κινητών πραγμάτων των δήμων διεξάγονται από την Οικονομική επιτροπή. Η δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη εκδιδόμενη από τον δήμαρχο, βάσει απόφασης της οικονομικής επιτροπής με την οποία καταρτίζονται οι όροι της δημοπρασίας.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού αποφάσισε ομόφωνα μετά από αίτημα του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Αλμυρού με έγγραφό του να εκποιηθεί κατεστραμμένος μηχανολογικός εξοπλισμός (τόρνος, πλάνη, πρέσα αέρος, ηλεκτροκινητήρες κτλ) για τα οποία έχουν συνταχθεί τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής.
Tα παραπάνω θεωρούνται ανακυκλώσιμα μεταλλικά υλικά (scrap) και η απομάκρυνσή τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που κινούνται στους χώρους όπου βρίσκονται αυτά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την απομάκρυνση δια της εκποιήσεως των υλικών αυτών αφενός θα απελευθερωθούν οι χώροι που καταλαμβάνουν, αφετέρου ο Δήμος Αλμυρού θα αποκομίσει κάποιο οικονομικό όφελος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το