Οικονομία

Δώρο Πάσχα 2020: Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για υποβολή και καταβολή εισφορών

Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, με βάση τους ΚΑΔ που έχουν οριστεί να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για το Δώρο Πάσχα.

Σύμφωνα με νέο έγγραφό του ο e-ΕΦΚΑ με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από επιχειρήσεις – εργοδότες, αναφορικά με την διαδικασία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020 δίνει διευκρινίσεις. Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Έτσι, λοιπόν, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τις ως πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2020. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020 θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παράλληλα ως προς την καταχώρηση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Α.Π.Δ., πριν την έκδοση των εν λόγω οδηγιών, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές Δώρου Πάσχα απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση Τύπου Αποδοχών (04), καταχωρώντας μόνο την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής των εργασιακών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, ανεξάρτητα εάν αυτό καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Στην ανωτέρω Α.Π.Δ., θα καταχωρηθεί μόνο η αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής των εργαζόμενων, με τον Τύπο Αποδοχών (19). Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές δώρου, του συνόλου των απασχολούμενων (με ή χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων), κάνοντας χρήση μόνο του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (04) θα ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:

Θα πρέπει να αποστείλουν, άμεσα, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν, ότι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων, που υπέβαλλαν το Δ.Π., όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Στη συνέχεια, χωρίς άλλη προειδοποίηση, θα υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, καταχωρώντας τις αποδοχές Δώρου Πάσχα, κάνοντας χρήση των Τύπων Αποδοχών (04) και (19), για τους απασχολούμενους που τελούσαν σε αναστολή οι εργασιακές τους συμβάσεις.
Στην ίδια Α.Π.Δ. θα καταχωρηθούν οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα και για τους λοιπούς, χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων, απασχολούμενους, με Τύπο Αποδοχών (04).
Παράλληλα ως προς την καταχώρηση του στην Α.Π.Δ., μετά την έκδοση των εν λόγω οδηγιών για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν τις αποδοχές Δώρου Πάσχα των απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση των Κωδικών Τύπου Αποδοχών (04) και (19), δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το