Τοπικά

Δωρεάν συμβουλές γεωτεχνικών σε αγρότες – Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου

Δωρεάν συμβουλές από πιστοποιημένους γεωπόνους θα μπορούν να λάβουν περίπου 40.000 αγρότες σε όλη τη χώρα, μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών ενεργοποιείται τώρα για πρώτη φορά, παρότι εντάσσεται στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 και αποτελεί μια καινοτομία που εντάσσεται στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου εξασφαλίζεται στους αγρότες όλης της επικράτειας που το επιθυμούν η δυνατότητα να έχουν εύκολη και κυρίως δωρεάν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι ίδιοι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 80 εκ. ευρώ (20 εκ. ευρώ εθνική και 60 εκ. ευρώ ενωσιακή συμμετοχή), ενώ εκτιμάται ότι θα δοθούν 120.000 δωρεάν συμβουλές στους γεωργούς, με μέγιστο αριθμό τις τρεις ανά αγρότη.
Παράλληλα ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις για πιστοποίηση των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, οι οποίοι θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα», που θα προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο.

Επιλέξιμα είδη συμβουλών
Οι συμβουλές που θα παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή και ζωικής κατεύθυνσης εκμεταλλεύσεις) κατατάσσονται σε:
* Συμβουλές για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή / και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
* Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη – μέλη, για την εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά.
* Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη – μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου που αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
* Συμβουλές στον γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
* Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 Βιολογική Γεωργία».
* Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, ενδεικτικά το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή / και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής και πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το