Τοπικά

Δημοσιοποίηση οφειλετών άνω των 150.000 ευρώ- Εκατοντάδες στη Μαγνησία που χρωστούν “Θ”

eforia.1.3.708

Εκατοντάδες είναι οι οφειλέτες στην Εφορία από τη Μαγνησία, που χρωστούν ποσά άνω των 150.000 ευρώ και οι οποίοι καλούνται ήδη από το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις των οφειλών τους, διαφορετικά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασχέσεων περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, κοινώς η διαπόμπευσή τους…
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες από τη Δ.Ο.Υ. Βόλου, 328 φορολογούμενοι από τη Μαγνησία οφείλουν ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών φέρονται να οφείλουν εκατομμύρια…
Μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καλεί τους εν λόγω μεγαλοοφειλέτες να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις των οφειλών τους, εντασσόμενοι στις 12 ή τις 24 δόσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής, διαφορετικά θα εκκινήσει εναντίον τους τις διαδικασίες κατασχέσεων περιουσιακών τους στοιχείων και δημοσιοποίησης των ονομάτων τους στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα publicrevenue.gr/.
Ήδη, όπως έγινε γνωστό, στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν καταγραφεί όλοι οι οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.
Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οφειλέτες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι επίκειται δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Από την πλευρά του το δικαστικό τμήμα της Δ.Ο.Υ. θα ενεργοποιήσει τις διατάξεις της νομοθεσίας, που προβλέπουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών.
Παράλληλα συνεχίζεται η αποστολή ειδοποιητηρίων κατάσχεσης όχι μόνο για τους μεγάλους οφειλέτες, αλλά και τους μικρότερους, με χρέη άνω των 500 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών. Σε καθημερινή βάση αποστέλλονται δεκάδες ειδοποιητήρια κατάσχεσης μισθών, συντάξεων, ενοικίων και περιουσιακών στοιχείων στους οφειλέτες. Επί της ουσίας, οι μικροί οφειλέτες απειλούνται με κατασχέσεις και οι μεγαλύτεροι με κατασχέσεις και δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ωστόσο, για τους τελευταίους τα πράγματα είναι δυσκολότερα, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης.
Το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει ότι κάθε τρίμηνο θα δημοσιοποιείται η λίστα με τα ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία οφείλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσά από 150.000 ευρώ και άνω, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα των τόκων και προσαυξήσεων. Οι λίστες θα περιλαμβάνουν:
* Φυσικά πρόσωπα: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.
* Επιχειρήσεις: ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

Πώς μπορεί να ανασταλεί το χρέος οφειλέτη
Ο ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίδει σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, την προοπτική απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, απαλλαγμένα από μέρος ή ακόμη, υπό προϋποθέσεις, από το σύνολο των οφειλών τους.

Συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, και πρώην έμποροι που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου ρυθμίζει και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια (αδικοπραξία) ή σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα.
Σύμφωνα με το ν. 4336/2015 ορίζεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών (άρθρο 5α του ν. 3869/2010). Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής.
Ο ειρηνοδίκης δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση, δεν αμφισβητούν, κατά τον χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ μηνών. Από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής αποφάσεως και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το