Τοπικά

ΔΟΥ Βόλου: Ούτε το 10% των φορολογικών δηλώσεων δεν έχει υποβληθεί λόγω της αποχής των λογιστών “Θ”

ypologistis

Η αποχή των λογιστών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έχει ως συνέπεια μέχρι χθες να μην έχει υποβληθεί ούτε η μία στις δέκα φορολογικές δηλώσεις στην περιοχή της Μαγνησίας. Η αποχή συνεχίζεται μέχρι αύριο Παρασκευή 13 Μαΐου, οπότε και αναμένεται το Οικονομικό Επιμελητήριο να αποφασίσει, αν θα την διακόψει ή θα την συνεχίσει.

Όπως δήλωσε χθες, μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο ο εκπρόσωπος Τύπου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών (ΣΟΛ) Μαγνησίας Αλ. Κεχαγιάς, έχει υποβληθεί μόλις το 10% περίπου των δηλώσεων αναφορικά με τη Δ.Ο.Υ. Βόλου, περίπου 7.000-8.000, καθώς συνεχίζεται η αποχή του κλάδου, που αντιδρά στο νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο.

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. Όσοι λάβουν χρεωστικό σημείωμα, καλούνται να πληρώσουν τον φόρο σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Τα ποσά των αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων βρίσκονται προσυμπληρωμένα ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα πεδία των δηλώσεων.

Αναλυτικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ.

-Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

-Σε περίπτωση που τα ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης, θα συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα, που ασκεί τη γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

-Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν την αρμόδια ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.

-Πρώτα θα πρέπει να υποβάλλονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

-Οι κωδικοί 023, 024, 049 δεν συμπληρώνονται, διότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων.

-Φορολογούμενοι με εισοδήματα από «μπλοκάκι»: Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308, σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες στην ημεδαπή και, σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων.

-Αγρότες: Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ και είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Οι λοιπές (εισοδηματικές) αγροτικές επιδοτήσεις- ενισχύσεις που δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του Ε1.

-Τόκοι καταθέσεων: Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.

-Οι φορολογούμενοι που το 2015 απέκτησαν εισόδημα από ακίνητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2. Στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία περιλαμβάνονται τα ενοίκια, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, κατά κατηγορία ακινήτων όπως εμφανίζονται στη δήλωση, μεταφερόμενα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2 κατά κατηγορία ακινήτου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το