Τοπικά

Δήμος Σκιάθου: Τρεις προτάσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Τρεις μελέτες εγκρίθηκαν στον Δήμο Σκιάθου και αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία και τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023».
Η πρώτη πρόταση αφορά στην πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο ««Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» και ο επιστημονικός σύμβουλος που θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον Δήμο θα συντάξει τεχνικό δελτίο έργου, φάκελο τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, επιχειρησιακής ικανότητας και χρηματοοικονομικής δυνατότητας του Δήμου, λίστα ελέγχου των όρων και παράρτημα τεκμηρίωσης των κριτηρίων της τυπικής πληρότητας της πρότασης. Ο προϋπολογισμός για τη σύνταξη και την προετοιμασία του φακέλου ανέρχεται σε 4.960 ευρώ.
Αντίστοιχα, επιστημονικός σύμβουλος θα αναλάβει, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την προετοιμασία του φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 που αφορά στη «συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ». Για την πρόσκληση αυτή, ο επιστημονικός σύμβουλος θα συντάξει, εκτός των άλλων και έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και σχέδιο δημοσιότητας με όλα τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας. Η δαπάνη ανέρχεται στο ίδιο ποσό. Τέλος, ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης και στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το