Τοπικά

Δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος στο δώμα του πάρκινγκ της Φιλελλήνων

Τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος που βρίσκεται στο δώμα του πάρκιν της Φιλελλήνων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Το κατάστημα έχει εμβαδό 49,7 τ.μ. και εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 157,85 τ.μ., το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα Νέας Ιωνίας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε οχτώ χρόνια και θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον μισθωτή. Το ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς ορίστηκε σε 14.400 ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ τον μήνα, αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού (δείκτης Τιμών Καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) μέχρι τη λήξη της συμβάσεως, πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου 3,6%.Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται τις πέντε πρώτες ημέρες εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Οικονομικών- Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131– Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας τηλ. 2421353127 και 2421353128.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το