Τοπικά

Δέκα προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θ

Στο νεοσύστατο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο 2019 δέκα προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ στις πέντε πόλεις του ιδρύματος και με τις παρακάτω ειδικότητες:
• Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Εστίασης, Λάρισα
• Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιΐας, Λάρισα
• Τεχνικός Αγροτικών Καλλιεργειών, Λάρισα
• Μεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, Βόλος
• Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου, Βόλος
• Εργοδηγός – Τεχνικός εργοταξίου, Βόλος
• Τεχνικός Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Λαμία
• Ειδικός οργάνωσης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, Τρίκαλα
• Ειδικός Σχεδιασμού – Παραγωγής Επίπλου, Καρδίτσα
• Τεχνικός Αγροδιατροφής Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Καρδίτσα

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος ακαδημαϊκός θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της παροχής της δυνατότητας για δωρεάν, υψηλού επιπέδου δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, υλοποιεί τον θεσμό των Διετών Προγραμμάτων που πρώτη φορά εφαρμόζεται τη χώρα μας.
Τα προγράμματα σπουδών των διετών τμημάτων διαμορφώνουν νέες προοπτικές και ειδικεύσεις εναρμονισμένες με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες τάσεις στην οικονομία και αφορούν την βιώσιμη και εναλλακτική γεωργία, τον εναλλακτικό τουρισμός, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και παραδοσιακούς αναπτυξιακούς κλάδους όπως η ενέργεια και οι κατασκευές.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, η ραγδαία παραγωγή και συσσώρευση νέας επιστημονικής γνώσης, η ανάγκη για εξειδίκευση, οι νέες τεχνολογίες που ανέδειξαν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες αλλά και οι αυξημένες γνωσιακές απαιτήσεις των παραδοσιακών επαγγελμάτων απαιτούν αναβαθμισμένου επιπέδου παροχή γνώσεων. Στα Διετή Προγράμματα θα διδάσκουν Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρέχει δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Οι σπουδαστές των Διετών Προγραμμάτων θα επιλεγούν χωρίς εξετάσεις με βάση το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή/και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑΛ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία .
Η λειτουργία τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Προσπαθούμε κι ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε απρόσκοπτα ποιοτική και αναβαθμισμένη εκπαίδευση σε εστιασμένα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, σημαντικά για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική κοινωνία, την γνωσιακή και παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής μας και της χώρας γενικότερα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το