Τοπικά

Δ. Αλμυρού: Πρόταση χρηματοδότησης για κατασκευή αμφιθεάτρου

Ο Δήμος Αλμυρού θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου στη θέση «Πλατάνια». Η πρόταση θα υποβληθεί στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Μαγνησίας, στη δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος για το Ν. Μαγνησίας κάλεσε τους Δήμους να υποβάλλουν πρόταση για την υποστήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). Ο Δήμος Αλμυρού επέλεξε να υποβάλλει την πρόταση για το αμφιθέατρο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το